News default img
NaslovnicaPath arrowVijesti

MIROTVORNA ŠKOLA: studijska posjeta nagrađene škole

Dobitnici priznanja MIROTVORNA ŠKOLA 2016., učenici, nastavnici i suradnici iz Oš. I. G. Kovačić Vrbovsko stigli su u Osijek na 6-dnevni nagradni studijsko-edukativni posjet. Program studijske posjete, MIR JE U NAŠIM RUKAMA, će biti proveden od  6. – 12. travnja 2017. u Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi. Kao i prošle, godine učenike i nastavnike nagrađene škole primiti će gradonačelnik Grada Osijeka.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA dodjeljuje se osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje potiču odgoj za mir, nenasilje i suradnju te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA prepoznaje i podržava škole koje pridonose da škola i društvo nenasilnim metodama napredujemo prema solidarnoj, pravednoj, miroljubivoj i mironosnoj zajednici. Mir razumijevamo kao pozitivan mir – ne samo odsustvo rata i upravljanje sukobima bez nasilja nego razvojno: mirotvorstvo je unapređivanje odnosa na osobnoj, grupnoj/političkoj, gospodarskoj i kulturnoj sferi do razine kada odnosi postaju poticaj za razvijanje osobnih i društvenih/gospodarskih/političkih potencijala kroz međusobnu podršku – solidarnost i suradnju.

Škole koje su usmjerene na mirovni odgoj i mirotvorno djelovanje u školi i u zajednici provode elemente mirovnog i građanskog odgoja, razvijaju i procedure i strukture za prevenciju nasilja te dogovorno rješavanje sukoba te potiču i podržavaju sudjelovanje svojih učenika, nastavnika i roditelja u unapređivanju odnosa i rješavanju potreba školske i lokalne zajednice! Odgoj za život u solidarnom, suradničkom i kreativnom zajedništvu. Škola kao zajednica i škola u zajednici.

Za Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2016 primljeno je ukupno 27 nominacija za 13 osnovnih i 14 srednjih škola iz 14 županija. Priznanje je dodijeljeno je učenicima i nastavnicima Oš I.G. Kovačić iz Vrbovskog.

 

Svrha Priznanja MIROTVORNA ŠKOLA je da ustrajni napori nastavnika i učenika i roditelja budu prepoznati – kroz samorefleksiju i putem društvenog priznanja te da bude im bude „vjetar u leđa“. Na nagradnoj studijsko-edukativnoj posjeti istočnoj Hrvatskoj učenici i nastavnici škole imaju prilike ojačati svoje mirovne kapacitete dodatnim znanjima i vještinama te razmjenom s drugim školama, institucijama i organizacijama civilnoga društva.

Studijsko-edukativni posjet organizira Centar za mir-Osijek u suradnji s Msvijetom – centrom za medijaciju Osijek i udrugom „Auxilium“, uz sudjelovanje više organizacija, institucija i škola:  udruga „Pobjede“, Agencija lokalne demokracije, Nansen dijalog centar, Proni centar, Europski dom Vukovar, Eko Centar Zlatna Greda; Mirovna grupa Dunav, Mladi ujedinjeni u miru, RDKU Darda.

 

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA ove godine financijski podržavaju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zaklada Evans, veleposlansvo Kraljevine Nizozemske u RH. Zahvalni smo za značajnu podršku provedbi studijskog posjeta nagrađene škole koju drugu godinu daju HNK; GPP Osijek, Mono-software Osijek.

 

Program sedmodnevnog studijskog, MIR JE U NAŠIM RUKAMA, sadrži:

- Upoznavanje grada Osijeka i gradonačelnika, kontakti s organizacijama civilnoga društva aktivnim u zajednici te sa školama/nastavnicima i učenicima iz škola nominiranih za Priznanje Mirotvorna škola.

- Upoznavanje s ratnim iskustvom i stradanjima te poduhvatom mirnog okončanja ratnog sukoba putem mirne reintegracije Podunavlja – što je to značilo, kako se je provodilo, kako su ljudi nakon rata obnavljali zajednicu i gradili mir. Važno nam je da mladi sretnu Marijana Gubinu, po čijoj je nagrađivanoj i prevođenoj autobiografskoj knjizi “260 dana”,  urađena i, također višestruko nagrađivana, kazališne predstave o njegovu iskustvu zatočeništva i osvajanju slobode koje nalazi na putu opraštanja i nenasilja.

-  Posjet Eko centru Zlatna Greda radi upoznavanja načina kako čuvati i unapređivati prirodne i tradicijske ljepote i vrijednosti.

-  Trening: studijska skupina će proći vođeni proces sudioničkog planiranja – od vizije do akcije – u kome se na interaktivan i kreativan način osvrće na što bi željeli ostaviti iza sebe, napustiti; što žele unaprijediti a što novo uvesti svoju školu/zajednicu; te usuglašavanje oko vizije budućnosti svoje škole kao mirotvorne zajednice.

-  Na seminaru „Mir je u našim rukama“ će sudjelovati i učenici i nastavnici iz škola koje su bile nominirane za Priznanje. Učenici, nastavnici i oni koji brinu o mladima će razgovarati o temama koje povezuju škole/školovanje i odrastanje s izgradnjom mira (na osobnoj i društvenoj razini) kao što su: što volim u svojoj školi, a što bih voljeo/la da se više ne događa; ja i mir; nastavnicii i Mirotvorna škola te upravljnje sukobima u školi…