Nagrada4 hero
NaslovnicaPath arrowPriznanje “Krunoslav Sukić” MIROTVORNA ŠKOLA

Priznanje “Krunoslav Sukić” MIROTVORNA ŠKOLA

Priznanje je uvedeno 2015 g., za osnovne i srednje škole koje promiču odgoj za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života i održivog razvoja svoje školske i lokalne zajednice.

Priznanje Mirotvorna škola se sastoji od plakete-zahvalnice te nagradnog edukativno-studijskog posjeta skupine učenika/ca i nastavnica nagrađene škole Osijeku.

Laureati

Ekonomska i turistička škola Daruvar

1fa5e784 e884 4d09 862c 81640f24b819

Izvrsni u struci -  angažirani građani – dobri ljudi!

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015 dodijeljeno je učenicimanastavnicima i suradnicima Ekonomske i turističke škole Daruvar za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Ekonomska i turistička škola  jedna od najstarijih srednjih škola u Daruvaru. Preko 400 učenika u 19 razreda dolaze iz  Bjelovarsko – bilogorske i Požeško – slavonske županije, veliki broj učenika je porijeklom iz BiH i sa Kosova, školu pohađaju učenici češke i srpske nacionalne manjine. Škola izučava za više zanimanja: ekonomist, hotelijersko-turistički i agroturistički tehničar, prodavač, kuhar i konobar. Izvrsnost u obrazovanju za ta zanimanja potvrdili su nizom nagrada na državnoj i međunarodnoj razini.

No, Ekonomska i turistička škola Daruvar svoje učenike istovremeno odgaja, obrazuje i oprema i za angažiran život u zajednici – potiče aktivno uključivanje mladih u lokalnu zajednicu promičući mir, solidarnost, suradnju i toleranciju među različitim dionicima društva, etničkim i interesnim skupinama.

Kroz niz suradničkih projekata s organizacijama civilnoga društva, institucijama, međunarodnim organizacijama te sudjelovanjem u građanskom odgoju i obrazovanju, učenici i nastavnici Ekonomske i turističke škole kontinuirano unapređuju razumijevanje demokracije i temeljnog koncepta ljudskog dostojanstva, slobode i prava, uče, promišljaju i sudjeluju u unapređivanju lokalne samouprave (Škola ljudskih pravaModel međunarodnog kaznenog sudaProjekt za bolji grad).

O nasilju uče kroz sjećanja na tragično iskustvo holokausta u ljudskoj povijesti, kao i o povijesnom razumijevanju borbe protiv fašizma i antisemitizma (projekti Šafran- sadanja žutih šafrana, izložba Anna Frank – povijest za budućnost  te Šetnja sjećanja  povezuju učenike diljem Hrvatske i Europe na temu percepcije spomenika i povijesti). Zatim, prorađuju teme nasilja među mladima, ženama, u obitelji i putem elektroničkih medija te sudjeluju u preventivnim kampanjama (Nasilje ostavlja tragoveZvoni za nenasilje, Muško NE nasilju nad ženama, Zašto samo promatramo).  Učenici imaju prilike promišljati vrijednosti i upoznati vještine potrebne za dijalog, nenasilnu komunikaciju, upravljane sukobom  i nenasilne društvene promjene (sudjeluju na ljetnoj Školi mira, uče o češkoj manjini u povijesti svog zavičaja).

Istovremeno djelima solidarnosti – volontiranjem u udrugama i ustanovama (Pučka knjižnica, Dom za stare i nemoćne, Crveni križ, Udruga invalida i druge) i humanitarnim aktivnostima pokazuju brigu o potrebitima.

Priča o Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar nas ohrabruje jer govori o osnaživanju koje proizlazi iz sinergije osobnog razvoja s radom za opće dobro. Radeći za opće dobro mladi ljudi postaju samosvjesni,  razvijaju  svoje potencijale za suosjećanje, za hrabrost, za kreativnost i za mudrost, dobivaju znanja i vještine, povezuju se s drugima i rade ono što ih ispunjava i čini zadovoljnima i radosnima!  Izvrsni u struci - angažirani građani – dobri ljudi!

U Ekonomskoj i turističkoj školi  Daruvar na tom putu zajedno koračaju nastavnici, učenici i brojni suradnici. To ovim Priznanjem želimo proslaviti!

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

954cfe11 34c7 488a b927 3c6102e8cb43

Priznanje je dodjeljeno učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Rasli zajedno i naučili živjeti različitosti!

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nalazi se u srcu Gorskog kotara, a s radom je započela 1785. godine. Povezanost škole s područnim školama i većim središtima je otežana, prometna povezanost naselja moguća je jednom dnevno, a u neka se može doći isključivo osobnim automobilom. Od ukupno 266 učenika škole, 85 je putnika, a od ukupno 44 učitelja i stručna suradnika, 31 putuje na svoje radno mjesto. Školu karakterizira nacionalna raznolikost, 45% učenika srpske je nacionalnosti, 55% hrvatske, a isti je omjer među učiteljima. Omogućena je izborna nastava za srpsku nacionalnu manjinu, učenici i njihovi roditelji ovakav oblik nastave prepoznaju kao poticaj u odrastanju njihove djece te ju u nekim područnim školama odabiru pohađati i učenici hrvatske nacionalnosti.

Vizija škole koju odabiru i na kojoj učitelji i učenici OŠ I.G.Kovačić Vrbovsko temelje svoj odgojno –obrazovni rad  tolerancija je za različitosti, nenasilno rješavanje sukoba te znanje.

Ostvaruju ju kroz nastavni program te razne projekte i programe. Raspršenost škola, putovanje i različitost,  iskustva su koja su ih povezuju i osnažuju u radu jer im pristupaju kao prilici za dodatne dimenzije kvalitetnog rada u odgojno – obrazovnom procesu. Posebno ulažu napore kako bi pridonijeli osjećaju sigurnosti, snage i slobode svojih učenika, njihovih roditelja i učitelja škole unutar nastavnog procesa, ali i u cjelokupnoj lokalnoj zajednici prožetoj šarolikošću stavova i uvjerenja.

Programe koje škola provodi usmjereni su sveobuhvatnom i proaktivnom pristupu podržavanja mira i nenasilja, kao što su:

projekt „ Ćirilica i latinica jedinstvo različitosti“ u  sklopu  kojega učenici uče ćirilično pismo u osnovnim školama nevezano uz nacionalnu pripadnost;

izborna nastava triju vjeronauka - katolički, pravoslavni i baptistički uz suradnju vjeroučitelja koja je rezultirala zajedničkim obilaskom svetišta i objavom publikacije koja ističe vrijednost i značaj zajedničke (katoličke i pravoslavne) sakralne baštine "Sakralna baština našeg kraja"; 

školski medijacijski centar radi sedmu godinu, a osim učitelja medijatora-instruktora, stručno usavršavanje prošli su svi učitelji, educirani su učenici medijatori te njihovi roditelji;

programi prepoznavanja i nenasilne obrane u situaciji fizičkog nasilja, kao i  prevencije nasilja u mladenačkim vezama za učenike sedmih i osmih razreda u kojem istražuju kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i odnose; 

program kreativne socijalizacijske skupine koji se provodi s učenicima i  roditeljima iz rizičnih obitelji radi jačanja klime poticajne za zdravo odrastanje;

unazad godinu dana pokrenuto je desetak aktivnosti pod zajedničkim zajedničkim nazivom "Putovima prijateljstva" kojima se potiče učenike na uvažavanje različitosti, toleranciju, povezanost različitih kultura i međusobno bolje upoznavanje;

povezali su se sa školama iz Slovenije, Srbije i Rusije, radili su na upoznavanju zemalja engleskog govornog područja ("3E = Explore and Enjoy in English") i na osvještavanju problema Afrike ("Škole za Afriku");

kroz projekt "MIGRANTS: THEN AND NOW" poticali su učenike na istraživanje vlastitih obiteljskih stabala u kontekstu migracije s ciljem razvoja tolerancije prema drugim kulturama;

uspješno sudjeluju u kvizu znanja – Domovina RH.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko pokazuje kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod

44d09b80 4dc4 48d0 b02b e57d8944d0c7

Priznanje je uručeno učenicima i nastavnicima Oš Hugo Badalić za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju i nastojanja da njihova škola bude mjesto prijateljskih odnosa, zajedništva i solidarnosti.

Škola koja danas nosi naziv pjesnika Huge Badalića osnovana je prije šezdestak godina, broji 742 učenika, nastava se održava u dvije školske zgrade. Matična i područna škola na Jelasu podjednake su po brojnosti, područnu školu pohađa trenutno 213 učenika pripadnika romske nacionalne manjine što čini 51% ukupnoga broja učenika područne škole. U školi radi 61 učitelj i 5 stručnih suradnika, romska pomagačica u produženom boravku te pet asistentica učenika s posebnim poteškoćama.

Tri su izazova na koju nastavnici i stručno osoblje škole Hugo Badalić odgovaraju ustrajno usavršavajući svoje stručne kompetencije i sustavno stvarajući prostor za integraciju, suradnju i  zajedništvo kako razlike ne bi odvajale nego približavale njihove učenike.

Ti izazovi su: kako smanjiti nasilje u školi; kako prevladati jezičnu i kulturološku barijeru između romskih učenika i većinskog stanovništva te stvoriti poticajno okruženje za učenje i zajedništvo;  te kako integrirati učenike s intelektualnim poteškoćama.

Programe UNICEF-a „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ provode od 2003. godine te i nakon dovršetka progama 2013. nastoje ostati ŠKOLA BEZ NASILJA i aktivni su u mreži ŠKOLA BEZ NASILJA. Započeli su edukaciju učenika za školske medijatore.

Ozbijno rade na uključivanju romske djece u školu i društvo, smanjenju predrasuda i stereotipa o Romima, organiziraju zajednički kulturni program, školsku proslavu Međunarodnog dana Roma, predstavljanje romskog jezika i izričaja. Izlaze iz škole u romsku zajednicu.

Učenici s intelektualnim poteškoćama imaju posebnu pažnju i ove su godine sudjelovali na natjecanjima.

Ovo Priznanje, međutim, nije priznanje za postignuća. Ono je, prije svega, iskaz podrške, pohvale i zahvale za to što škola (nastavnici) ne izbjegavaju, ne zanemaruju, ne umanjuju teškoće koje su dio njihove i naše realnosti – nasilje, isključivanje drugih i drugačijih, nesigurnost i strah marginaliziranih. Oni njima pristupaju ozbiljno i ustrajno kao mjestima učenja i mogućeg rasta i razvoja. Učenici, nastavnici i roditelji polako grade svoju školu kao učeću zajednicu za mir. Vaši nastavnici, učenici i roditelji već sada imaju „koristi“, imaju razloga osjećati se dobro jer sudjeluju i doprinose izgradnji svoje škole kao učeće zajednice! Zajednica, naše društvo i svijet već sada imaju „koristi“ od takvih nastavnika, učenika, škole!  A vjerujemo da će tek imati od ljudi koji će odrasti u takvom okruženju! Hvala i sretno!

Srednja škola Delnice

1c876f6f 963a 4327 abe2 4996d8d0ee1d

Ova škola je vrata goranskim srednjoškolcima otvorila daleke 1924.g. U devedeset godina dugoj povijesti omogućila je stjecanje najrazličitijih zvanja potrebnih ljudima svog kraja, iz učionica su izlazili gimnazijalci, ekonomisti, automehaničari, bravari, vodoinstalateri, stolari, predavači... Trenutno školu pohađa 200-tinjak učenika.

Kao škola nastoje djelovati timski i razvijati dobre odnose u sredini gdje se susreću različita narječja, različite nacionalnosti i različite vjerske pripadnosti. Važan im je osjećaj zadovoljstva kod učenika i učitelja. Temama uvažavanja različitosti, nasilju, prevenciji vršnjačkog i rodnog nasilja, rješavanju sukoba nenasilnim putem, odnosu prema zdravlju, prema životinjama i prirodi pristupaju kreativno i solidarno – u školi i u svojoj zajednici. Povezani su s ustanovama u Delnicama i Rijeci, s drugim školama u Hrvatskoj i međunarodno.

Cijenimo nastojanja Srednje škole Delnice da njihova škola bude škola za život potičući kod svojih učenika kapacitete za mirotvorstvo – suosjećanje, kreativnost, mudrost i hrabrost. Hvala. Čestitamo, navijamo i računamo na vas!

Ekonomska škola Vukovar

9dca64e5 77fb 4066 b3ae 8128fc53cc75

Ekonomsku školu Vukovar pohađa 317 učenika u 12 odjela nastave na hrvatskom jeziku i 12 odjela nastave na srpskom jeziku. 59 nastavnika i 6 stručnih suradnika Ekonomske škole Vukovar obrazuju učenike za zanimanja ekonomist, komercijalist i upravni referent.

Održavanje nastave na hrvatskom i srpskom jeziku u okolnostima zajednice duboko povrijeđene i podijeljene ratom izazov je na koje škola kreativno odgovara: postupno, no uporno kroz dugi niz godina planski razvija promicanja mira i kulture mirenja i sustavno stvara prostor za izgradnju zajedništva preko etničkih podjela – i u školi i na izvanškolskim aktivnostima. Poduhvat je to njenog ravnateljstva, nastavnika, nenastavnog osoblja i učenika!

Od 2004.g u smjeru upravni referent u 3. razredu  dva se sata tjedno izučava predmet ljudska prava, a u okviru tog predmeta i načini mirnog rješavanja sporova; na satima razrednika, svaka nova generacija se upoznaje s mirnim načinom rješavanja sporova i važnosti izgradnje kulture mira, a povremeno se provodi dodatna edukacija većeg broja učenika i nastavnika; svaki utorak je sportski utorak, a srijeda glazbena srijeda – mjesto interakcije i zajedništva svih učenika; učenici pod vodstvom profesorica sociologije, ljudskih prava, povijesti, vjeronauka, psihologije, hrvatskog jezika, srpskog jezika, u školi i izvan škole provode brojne humanitarne akcije, a tako i u nizu drugih izvannastavnih aktivnosti učenici  surađuju, upoznaju se, stvaraju prijateljstva...

Primjer ove škole pokazuje nam kako problem – čak sukob, čak strukturno nasilje (odvajanje učenika)  može biti i jest i prilika! Ovo priznanje je tek mala podrška njihovim naporima, pravu NAGRADU oni već imaju – ima već učenika i učenica koji su izašli, izlaze iz njihove škole i sudjeluju u građenju mira u Vukovaru! Hvala! Čestitamo!

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića

D34f128e 9fa4 486f a505 ae0948079a90

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića je sljednica istoimene medrese koja je osnovana 1992. godine kao posljedice velikog vala izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Školu pohađa stotinjak učenika i učenica a interes za upis iz godine u godinu raste.

Ovako opisuju svoju misiju : pružiti učenicima lijepi islamski odgoj i kvalitetno obrazovanje kako bi svojim znanjem, idejama i ponašanjem promovirali i štitili univerzalne vrijednosti poput: poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava i jednakopravnosti, koje su i islamske vrijednosti. Od svoga osnutka, planski, mudro i ustrajno pokreću, provode i razvijaju dugoročne aktivnosti koje za cilj imaju jačanje razumijevanja i života u različitosti: maturanti pripremaju tematske Maturalne akademije u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ (tema 2016.g. je bila „Mir u svijetu“); organiziraju i sudjeluju na međureligijskim susretima učenika i učenica s polaznicima drugih vjerskih i ostalih škola; organiziraju predavanja, radionice i konferencije koje pridonose pristupanju razlikama kao bogatstvu; rade projekte o povijesti radi budućnosti te humanitarne akcije i akcije integracije izbjeglica; snimili su petominutni film o miru povodom 30. obljetnice duha Asiza i kako bi podigli svoj glas protiv svakodnevnog nasilja i ubijanja u Siriji, Iraku i Jemenu.

Sve te aktivnosti smislen su napor u prevladavanju izazova današnjice kada se religije zloupotrebljavaju u političke i ratnohuškačke i terorističke svrhe te biti muslimanom predstavlja teškoću. Učitelji i učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića odgovaraju na taj izazov otvorenošću prema drugima. Razumiju da je to put i njime ustrajno koračaju gradeći mostove povjerenja. To, uspostavljeno povjerenje koje imaju u zajednici – to je njihovo najveće postignuće. Svjesni su ga i njeguju ga!

Po tome je Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića dragocjena Hrvatskoj i Europi. Učimo od njih!

Komercijalna i trgovačke škole Bjelovar

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA uručeno je učenicima i učiteljima za zajedništvo u poduhvatu da njihova škola postane učeća zajednica za mir – mjesto stjecanja znanja i usvajanja stavova i vještina koje njeguju međusobne odnose, onemogućuju nasilje a osnažuju za nenasilne obrasce odgovornog građanstva, prijateljstvo, solidarnost i suradnju.

 Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar odgaja i obrazuje učenike u programima prodavač i komercijalist. Obrazovanje prodavača u Bjelovaru seže još u drugu polovicu 19. st., ali se kontinuirani rad bilježi od 1953. godine. U školi je 325 učenika u 14 razrednih odjela te 33 nastavnika i 2 stručne suradnice. Školu većinom polaze učenici hrvatske nacionalnosti, ali i učenici pripadnici manjinskih naroda: Albanci, Srbi, Romi, Bošnjaci. Škola ulaže puno pedagoškog rada da kako bi olakšali odrastanje i školovanje učenicima čiji su roditelji doselili s Kosova.

Osim izvrsnosti u nizu stručnih predmeta i stalnom stručnom napredovanju njezinih nastavnika, škola postupno kroz niz godina uvodi i provodi aktivnosti koje pridonose boljim odnosima, prepoznavanju i onemogućavanju nasilja, jačanju nenasilnog obrasca odgovornog građanstva, prijateljstvo,  solidarnost i suradnju – u školi, u svojoj zajednici i šire. Njihov primjer potvrđuje koliko su ova dva aspekta međusobno povezana - ozračje uvažavanja, njegovanja i jačanja mirovnih potencijala učenika i nastavnika za suosjećanje, nenasilno ophođenje sa sukobima,  suradnju i solidarnost je ozračje koje pogoduje podučavanju i učenju.

Također, Komercijalna i trgovačka škola nas uči kako se ustrajnošću malim koracima – od prvih aktivnosti i tek nekoliko nastavnika/stručnih suradnika, etos mirotvorstva širi - postaje upisan u kurikulum, ugrađen u neformalne ali ipak strukture (kao što su, primjerice  školske  SOVE – savjetovanje o vezama djeluju četiri godine a učenice savjetnice su ove godine nastavile educirati svoje vršnjake za nenasilno rješavanje sukoba, ili Školski volonteri gdje osamdesetak učenika redovno tjedno volontira u zajednici); stvaraju se prilike za povezivanje s drugim školama u Hrvatskoj i međunarodno, postaje se dijelom mreže međusobne podrške. Škola je mjesto gdje se uči i struka ali i za život u njegovoj punini i to otvorenošću za suradnju sa zajednicom a, istovremeno, njihov se utjecaj već sada vraća i  prelijeva na zajednicu. Njihova međusobna suradnja i razmjena je poticajna, motivirajuća i mobilizirajuća! Čestitamo!

Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“ Gunja

Primjer su kako se uvažavanje i proslava različitosti te mirotvorno djelovanje vraćaju kao osjećaj sigurnosti,  radosti, prijateljstva i solidarnosti koje se iz škole „prelijevaju“ na na obitelj, prirodu i zajednicu.

Osnovna škola Stjepan Radić“ u Gunji ima dugu i bogatu tradiciju, a s ponosom kažu da imaju značajnu sadašnjost. Škola broji oko 250 učenika u 20 razrednih odjela i dvije područne škole.  Nastava je organizirana u vrhunski opremljenim učionicama, prostranoj sportskoj dvorani i u „učionici u prirodi“. Iako bilježi pad broja učenika, ne posustaje entuzijazam i posvećenost njezinih nastavnika (34) te stručne službe (3). Do danas su stekli status jedne od najboljih škola: informatički najopremljenija škola,  status „škole filma“, „škole natjecanja“, „Eko i Globe škole s dijamantnim statusom“; škole s „Najljepšim školskim vrtom“.

Svoj entuzijazam, motiviranost i izuzetnu kreativnost crpe iz suradničke interakcije nastavnika i učenika koja se pak, s jedne strane, oslanja a, ujedno, stalno pridonosi međusobnom povjerenju. Samo na tlu takvog povjerenja bilo je moguće naparaviti film u kome učenica govori o svom iskustvu biti žrtvom vršnjačkog nasilja. Film, koji ne samo da dobiva nagrade, nego postaje alatom za rad s mladima na prevenciji nasilja.

Povjerenje, osjećaj sigurnosti i sreće koje imaju učenici ove škole rezultat su stava i vrijednosti za koje se škola opredijelila – uvažavanje je preraslo u proslavu različitosti kao bogatstva. Učenici i vjeroučitelji katoličke (137), islamske (114) i pravoslavne vjeroispovijesti se s razlikama susreću  u sigurnom i prijateljskom okruženju te im te razlike ne predstavljaju prijetnju nego su inspiracija za različite pothvate i projekte. Više od deset godina imaju zajednički molitveni dan „Milijun djece moli zajedno“kada učenike u molitvi predvode katolički i pravoslavni svećenik te islamski imam a naizmjenično se čuje katolička i islamska pjesma učeničkih zborova. Njihove božićne priredbe kreativno prikazuju mirotvorne poruke iz različitih vjerskih učenja te tradicionalne i suvremene kulturne baštine. Jedan je od važnih događaja izvrsno prihvaćen i integriran u zajednicu. A integrira i djecu sa posebnim potrebama!

Ravnatelj, nastavnici, stručno osoblje, učenici, roditelji, zajednica – koristiti ćemo izraz kojim svoj odnos oni opisuju – simbioza - želimo pokazati da je jedini pravi način života zajedništvo!  Ili recimo mi - učeća zajednica za mir! Ima se što slaviti! Čestitamo!

Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Ogulin

392ee6d8 f288 47cb a4fa 24189b6e9c1a

Škola koja nastoji biti učeća zajednica za mir. Čini to ustrajno crpeći inspiraciju iz prethodnih iskustava i vlastite prošlosti oslanjajući se i usvajajući najbolje iz kulturne ostavštine, učeći kroz nove mogućnosti i načine, razmjenjujući, surađujući i povezivajući se – unutar škole, s roditeljima, užom i širom zajednicom te školama i organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj i svijetu.

Iako je, sigurno, nošena entuzijazmom pojedinki/ca, mirotvorstvo postaje politikom cijele škole.
Cijenimo što vrijedno radite na projektima, programima i aktivnostima koje jačaju osobne i školske kapacitete za prepoznavanje i sprječavanje nasilja i za nenasilnu transformacije sukoba; što njegujete tradicijske vrijednosti, podučavate brigu za okoliša planetu; i solidarnim akcijama pomažete potrebitima; što se povezujete i potičete povezivanje, te promovirate i zagovarate koncept mirotvorne škole.

Cijenimo što, polazeći od učitelja/ravnateljice, radite na način da otkrivate, prihvaćate i širite etos mirotvorstva koji i sami opisujete riječima Jona Lenona: „Mir nije ono što želite. To je ono što stvarate, ono što radite, ono što jeste i ono što dajete“.
Taj etos vaše škole prepoznajemo u nastojanju na uvažavajućim odnosima suradnje i solidarnosti između nastavnika, učenika i roditelja i sa zajednicom. Iskazujete da polazite od stava uvažavanja djeteta kao cjelovite ličnosti, to je kamen temeljac na kome nadograđujete. Zbog toga, iako koristite riječ tolerancija, vaši su ciljevi i dostignuća dalekosežnija – razvijanje prijateljskih odnosa na svim razinama. Razmišljate o resorativnoj pravdi. Raspoznajete da je radost davanja od srca i primanja, zapravo životna radost koja povezuje ljude i ljude s prirodom, odmrzava potencijale i pršti kreativnošću.

Koristimo riječi I.Brlić-Mažuranić koji je na neki način moto vaše škole: „Kad si sretan i sunce za tobom žuri!“ Želimo da vam ovo Priznanje bude dodatni poticaj na tom putu. Zahvaljujemo i čestitamo ravnateljstvu, učiteljima i učenicima!

Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Potpićani

B854861d 6530 4f1d b7b2 cedc0cb4d125

Za primjer koji daju – kako škola postaje zajednica učenja za život i iz života – možda točnije, učeća zajednica za mir.

Osnovna škola Vladimir Nazor je osnovana 1960. godine u Potpićnu, malenom istarskom gradiću koji danas broji oko 600 stanovnika. U matičnoj i dvije područne, školu polazi nešto manje od 200 učenika. O njima brinu i podučavaju ih 30-tak učitelja i 4 stručna suradnika.

Ta, reklo bi se, malena škola iz, reklo bi se, malenog, od većih gradova udaljenog mjesta „odašilje vibru“ koja ohrabruje, inspirira i potiće: primjer je kako je nenasilno okruženje poticajno za podučavanje i za kreativno zajedništvo; primjer je kako se modeliranje odnosa u zbornici i u razredu prenosi na školu, iz njihove male škole u njihovu zajednicu i kako ih povezuje sa svijetom! Vidljivo je to u izvrsnosti njenih učenika i uključenosti u natjecanja i smotre u različitim područjima (novinarski, literarni, sportski...); što učenicima i ljudima s posebnim potrebama pristupanju na način jednakog dostojanstva; po uključivanju roditelja; po tome što su njeni učenici postali jedan od nezaobilaznih dionika kulturnih događanja općine Pićan gdje su „njihove izvedbe poučno orijentirane na gledatelje, govore o svojim dječjim iskustvima koji su ih oblikovali u ono što su sada i pomažu nam osvijestiti da od djece, itekako, imamo što naučiti“, primjerice kroz radio-igru Trnoplesari promišljali su o odnosima među ljudima koji žive na Općini Pićan (lokalno stanovništvo-iseljenici-doseljenici-ljudi iz centra Pićna-ljudi sa sela) te sugerirali kako pomiriti njihove razlike i razmirice. Vidljivo je to po posebnoj brizi i solidarnosti s potrebitima, njegovanju ljubavi i povezanosti s prirodom

Držimo da se ne radi samo o suvremenim tehničkim mogućnostima komunikacije i povezivanja – nego o njihovoj kvaliteti. Na tome škola već niz godina svjesno radi – uključivanjem u projekte poput u eksperimentalnog programa „Škola za život“, projekt e-Škole, izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje, u program međunarodnog sustava školovanja na metodama iskustvenog učenja u prirodi ( Outward Bound Hrvatska), organiziranjem niza aktivnosti...

I. gimnazija Zagreb

C012ef39 6714 4f3b a7cb 546cdce7c8c1

Prva gimnazija Zagreb je primjer kako škola, koja u je u središte svoje vizije stavila čovjeka i čovječnost i koja njegujući znanje, solidarnost, identitet i odgovornost, pridonosi jačanju mirotvornih odnosa i kapaciteta svojih učenika, cijele škole i zajednice.

Prva gimnazija Zagreb ima povijest dugu 167 godina i ugled jedne od najboljih škola u Hrvatskoj. Ogledni je primjer obrazovne ustanove koja njegujući znanje, solidarnost, identitet i odgovornost, postiže svoju ključnu obrazovnu i odgojnu funkciju: pripremu djece za budućnost. Svoju viziju, zadaću i vrijednosti, l. gimnazija, ustrajno i kreativno, ugrađuje u sve svoje aktivnosti (bio bi predugačak popis kada bismo ih nabrajali), a na taj način, postala je središte uvažavajućih odnosa i suradnje nastavnika, učenika, roditelja i cjelokupne zajednice.

Škola godinama radi na projektima, programima i aktivnostima koje jačaju osobne i školske kapacitete za nenasilno rješavanje sukoba, provodi građanski odgoj, pridonosi jačanju svijesti o održivom razvoju, povezuje se s drugim školama, udrugama civilnoga društva, različitim institucijama te provodi solidarne akcije u zajednici. Jedan od nedavnih primjera pomoć je pružena učenicima škole u Glini.

Kako odrastanje u Prvoj gimnaziji pridonosi demokratizaciji društva i održivom društvenom razvoju može se pratiti kroz životne odabire i postignuća njenih učenika, a uz njihovu trajnu povezanost sa školom. Jedan od njih izjavio je sljedeće: „Kao bivši učenik mogu reći da sam osnove svog aktivističkog rada, zalaganja za mir i društvenu pravdu stekao u Prvoj Gimnaziji.“ Ima li bolje preporuke!?

Zato je I. gimnazija znak na putu svima, model onima koji odabiru školu kao mirotvornu zajednicu! Iskrene čestitke! Veliko hvala! Ima se što slaviti!

Srednja škola Glina

0de5af90 f828 4642 b49d d70fa22451c2

Priznanje je dodijeljeno za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju i njegovanje otvorene komunikacije, volonterstva te solidarnost prema potrebitima u zajednici. I, posebno, što teške okolnosti nakon potresa, kada su bili podstanari u Srednjoj školi Topusko, odnosno sada kada rade u modularnoj školi, za njih nisu bili nepremostiva prepreka nego prilika za živjeti ta nastojanja.

Srednja škola Glina broji 170 učenika, 32 nastavnika i 2 stručne suradnice. Učenike obrazuje u više područja - opća gimnazija, ekonomija i trgovina, šumarstvo, prerada i obrada drva te elektrotehnika i računarstvo. Škola je sigurno okruženje gdje različita etnička ili vjerska pripadnost ne dijeli učenike već potiče rješavanje problema i potencijalnih napetosti razgovorom.

Izdvajamo dva programa koje provodi već treća generacije učenika. Prvi program u fokusu ima ljudsko dostojanstvo - ljudska prava i temeljne slobode, otpor nasilju i nenasilno rješavanje sukoba. Teme obrađuju na primjerima konkretnih situacija, koristeći kreativne metode poput pisanja literarnih osvrta, osmišljavanja scenskih igrokaza, fotografiranja i snimanja filma. U okolnostima pandemije projekt se provodi na digitalnim platformama, pod nazivom Srcem i stavom protiv ravnodušnosti. Drugi program, Dan zamijenjenih uloga, osnažuje sudionike za dijalog uz uvažavanje različitosti uključujući i one međugeneracijske. Daje prilike učenicima i nastavnicima da „isprobaju“ poziciju „moći“, autoriteta i odgovornosti koji imaju oni drugi.

Zahvalni smo za zauzetost kojom učenici i učitelji Srednje škole Glina pridonose boljem život potrebitih iz njihove zajednice – za solidarne aktivnosti školskog volonterskog kluba Manus Aperta, posebno aktivnog tijekom i nakon potresa.

Hvala što vas ima!

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2022. dodijeljeno je sa zahvalnošću dvjema školama

Učenicima i učiteljima Prve riječke hrvatske gimnazije

Zato što su primjer otvorene i hrabre učeće zajednice za mir koja svoj utjecaj prelijeva na svoju lokalnu zajednicu i druge škole diljem Hrvatske. Prepoznatljivi su po obrazovnim inovacijama i osnaživanju mladih na aktivno sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu Rijeke, Hrvatske pa i Europe.

Prva riječka hrvatska gimnazija jedna je od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova u Hrvatskoj, a osnovali su je isusovci davne 1627. godine u Starom gradu na Grivici. U gotovo četiri stoljeća svoje povijesti, Gimnazija je neizostavan dio povijesti grada Rijeke i njegove okolice. Školu pohađa petstotinjak učenika/ca koji se mogu opredijeliti za tri osnovna smjera - opći, jezični i opći - sportski smjer, a od ove školske godine Gimnazija je akreditirana škola za međunarodni program - International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP).

Temeljna vizija škole inspirirana je latinskom krilaticom "Semper magis" što bi u hrvatskom prijevodu značilo "Uvijek više", a razumijeva se i živi kao osnaživanje nastavnika i učenika – kako za stjecanje novih znanja i životnih vještina, tako i za kulturu dijaloga i suradnje. Škola to čini provođenjem građanskog odgoja te različitim izvanpredmetnim aktivnostima, suradnjom s institucijama u kulturi i s umjetnicima, s riječkim sveučilištem te udrugama – lokalno, nacionalno i međunarodno.

Cijenimo ulogu nastavnika i učenika Prve riječke hrvatske gimnazije u razvoju i testiranju novog kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja „ŠKOLA I ZAJEDNICA„ koji je proširen na 59 srednjoškolskih odgojno - obrazovnih ustanova u RH, a posebno smo zahvalni za sudjelovanju škole u ponovnom pokretanju "ŠKOLE MIRA U MRKOPLJU" koja promiče važnosti mira i mirotvorstva među ljudima, narodima i državama.

Prva riječka hrvatska gimnazija je škola koja je na ponos Rijeci, Primorsko-Goranskoj županiji i Hrvatskoj. Ona dodaje sjaj našoj mirovnoj nagradi!

Velika hvala učiteljima i učenicima ove izvrsne škole koje s radošću očekujemo na nagradnom studijsko-edukativnom posjetu i u Forumu MIROTVORNIH ŠKOLA Hrvatske.

Učenicima i učiteljima Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje

Zato što su primjer kolektiva koji njeguje pristup da promjena počinje od nas samih, da su međuljudski odnosi bitni, da je važno razvijati suradnju između nastavnika, roditelja, učenika i lokalne zajednice te jačati osobni i kolektivni kapacitet za nenasilnu transformaciju sukoba i prevenciju nasilja. Zajednički stvaraju okruženje pogodno za podučavanje, osobni razvoj i suradnju, učenje o slobodi, ravnopravnosti i solidarnosti.

Početci srednjoškolskog obrazovanja u Grubišnom Polju bilježe se 1961. Danas ova škola obrazuje učenike u četverogodišnjim programima (opća gimnazija i tehničar za računalstvo) i u trogodišnjim programima (konobar, kuhar, poljoprivredni gospodarstvenik, automehatroničar i instalater kućnih instalacija).

Vizija kojoj teže, i na kojoj rade, je biti škola koja privlači učenike upravo time što je „mala", ali kvalitetna i ugodna i opremljena; škola koja nudi tržišno zanimljive i gospodarski održive obrazovne programe; škola koja njeguje različitosti i koristi ih na najbolji mogući način; škola koja sukobu pristupa kao prilici; gdje se uči o slobodi, ravnopravnosti, suradnji i solidarnosti.

Moto škole je „Malim koracima do velikih ljudi! ", do kompetentnih, zadovoljnih i odgovornih mladih ljudi. Ti mali, a veliki koraci, su niz aktivnosti kojima se razvija solidarnost, zauzetost u zajednici i sa zajednicom, sprječava nasilje i uči nenasilno transformirati sukoba te dobra komunikacija i cjeloživotno učenje. Način je to i put kako i nastavnici i učenici proširuju svoje vidike i postaju pokretači pozitivnih promjena u svom razredu, školi, obitelji i zajednici! Velika hvala učiteljima i učenicima ove izvrsne škole i s radošću ih očekujemo na nagradnom studijsko-edukativnom posjetu i u Forumu MIROTVORNIH ŠKOLA Hrvatske.

OŠ Gustav Krklec Zagreb

5807f26c d98f 4444 bc31 ea9e587b2f79

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2023. dodijeljeno je sa zahvalnošću učenicima i učiteljima

Osnovne škole Gustav Krklec Zagreb

za dugogodišnji angažman na odgojno-obrazovnoj podršci djeci izbjeglicama i njihovoj integraciji u školu i lokalnu zajednicu. Svoje pionirsko iskustvo škola dijeli i ugrađuje u razvoj dobrih praksi integracije djece izbjeglica u školski sustav u Hrvatskoj. Primjer koji nam pokazuje kako otvorenost za drugoga nije prijetnja nego nas oplemenjuje i obogaćuje. Uzor je koji ohrabruje. U trenucima kada se suočavalo s izazovom integracije brojne djece, a institucionalne smjernice za rad s inojezičnim i izbjegličkim učenicima bile su nejasne, uporno traganje za mogućim odgovorima iz vlastitih „cipela“ i nesebično zalaganje djelatnika Osnovne škole Gustav Krklec postalo je svjetionik. U neposrednoj blizini škole Gustav Krklec osnovan je 2016. prihvatni centar za smještaj izbjeglica i osoba pod međunarodnom zaštitom Porin. To je bio neposredan povod da u njihovu školu počnu pristizati djeca izbjeglice. Ravnateljstvo i djelatnici škole, a kasnije i, dakako, njihovi učenici nisu ustuknuli. Odmah su, na njihovu inicijativu, zatražili pomoć na svim njima tada dostupnim razinama. U suradnji s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osmišljen je akcijsko-intervencijski model pružanja podrške obrazovanju učenicima izbjeglicama, a u suradnji s udrugama osmišljavali su i provodili konkretne aktivnosti i projekte s učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom (s udrugom Are You Syrious, Centrom za kulturu dijaloga i Centrom za mirovne studije). Do danas je OŠ Gustav Krklec pohađalo preko 200 učenika izbjeglica, a ove godine u školu ide 23 učenika iz Ruske Federacije, Sirije, Republike Iraka, Demokratske republike Kongo, Republike Kube, učenike Pakistana,Palestine, Turske... Ova škola predstavlja zajednicu koja se hrabro suočava s raznolikim izazovima, vođena načelima uključivosti, mirotvorstva, dijaloga i prava na obrazovanje kao temelja odgojno- obrazovnog rada.

Zahvalni smo za napore koje ulažete, vrijednosti koje progovarate i glasno zagovarate, za pozitivnu preobrazbu koju činite i iskustvo koje nesebično dijelite. Vi ste inspiracija, pokretači, vi činite da bude drugačije, bolje, uključivo! Vaša uloga nije samo u mijenjanju stvarnosti, već i u oblikovanju budućnosti, pružajući nadu i mogućnost da se stvori okruženje u kojem svatko ima priliku rasti i razvijati se. Vi dodajete
poseban sjaj mirovnoj Nagradi „Krunoslav Sukić“. Hvala!

OŠ Petar Zrinski Čabar

F626a179 12c7 4e8f bd27 61283d135ceb

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2023. dodijeljeno je sa zahvalnošću: učenicima i učiteljima

Osnovne škole Petar Zrinski Čabar koji u zelenom srcu Hrvatske, od velikih gradova udaljenom mjestu, u kojem žive, nastoje iskoristiti sve potencijale koje imaju. Učenici u tom malom mjestu imaju iste šanse, dobre prilike da razvijaju svoje sposobnosti, znanja i vještine. Školska zajednica njeguje posebnu brigu o ranjivim skupinama i očuvanju kulturnih baština pri tome vjerodostojno poučavajući učenike suživotu, prihvaćanju različitosti i miru. Uvjereni smo da su učenici i nastavnici ove škole već dobitnici. Osnovnu školu Petar Zrinski Čabar čini pet krovova, obuhvaćajući Matičnu školu u Čabru te područne škole u Gerovu, Tršću, Prezidu i Plešcima. Školu polaze učenici slovenske i romske nacionalne manjine. Kako bi se prilagodili uvjetima u planinsko - brdskom području, uspješno provode jedinstven način rada u hrvatskoj pedagoškoj praksi, model timskog rada učitelja razredne nastave integrirajući elemente mirovnog odgoja i prevencije nasilja. Prijateljstvo uz prihvaćanje i uvažavanja sličnosti i razlika te suživota njeguju kroz dugogodišnju suradnju i međukulturalni dijalog sa Slovenskim kulturnim društvom Gorski kotar te sa susjednim školama u Republici Sloveniji. Zalažu za očuvanje i promicanje tradicije, kulture, baštine i jezika slovenske nacionalne manjine. Škola kao inicijator uz podršku zajednice uvijek nastoji pronaći način da pomogne djeci i obiteljima pogođenim životnim teškoćama, posebice djeci iz obitelji romskog podrijetla. Posebno su angažirani oko povećanja broja učenika romskog podrijetla te pružanju podrške učenicima s teškoćama u razvoju. Akcijom „Naj djelo nesebične pomoći“ škola potiče učenike na humanost, toleranciju i dobrovoljnost. I ne samo što je škola nositelj većine aktivnosti koje se pružaju djeci već to prelijevaju u svoju zajednicu: njeni učenici, učitelji i roditelji aktivno sudjeluju u životu svog grada, Čabra.


Čestitamo i nadamo se da će ovo Priznanje biti „vjetar u leđa“ učenicima i učiteljima škole Petar Zrinski i s radošću vas dočekujemo u zajedništvo MIROTVORNIH ŠKOLA.