News default img
NaslovnicaPath arrowVijesti

2015 Priznanje Mirotvorna škola

Po prvi puta dodjeljujemo Priznanje Mirotvorna škola kojim želimo poticati odgoj za mir u osnovnim i srednjim školama te istaknuti doprinos školske zajednice u građenju kulture nenasilja. Osim poveljom, škola dobitnica priznanja, bit će nagrađena sedmodnevnim studijsko-edukativnim posjetom istočnoj Hrvatskoj. Tako će, osim javnog priznanja, nagrađena škola dobiti priliku da ojača svoje kapacitete dodatnim znanjima i vještinama upravljanja sukobom, vršnjačke medijacije i nenasilnog djelovanja. Javni natječaj biti će objavljen 5. rujna.

Po prvi puta dodjeljujemo Priznanje Mirotvorna škola

Priznanje Mirotvorna škola potiče odgoj za mir u osnovnim i srednjim školama te ističe doprinos školske zajednice u građenju kulture nenasilja u lokalnoj zajednici. Sastoji se od povelje te sedmodnevnog studijsko-edukativnog programa za 14 učenika/ca, 2 nastavnika/ce, 2 člana/ce roditeljskog vijeća nagrađene škole te 2 člana/ce lokalne samouprave. 

Do sada su učenici i nastavnici dvaju osnovnih škola dobili Priznanje \"Krunoslav Sukić\" za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici (Oš M. Brozović iz Kastava 2011.g. i Oš E. Kumičić iz Rijeke, 2014.). Oni su sami prepoznali da aktivnosti koje provode pridonose kulturi solidarnosti, mirotvorstva i nenasilja u njihovoj školi i u njihovoj zajednici. Tako su nas potaknuli da ustanovimo novu, posebnu kategoriju priznanja – Mirotvorna škola!

Priznanje Mirotvorna škola daje smisleni okvir različitim socijalnim odgojnim aktivnostima koje škole provode a da ove nisu obavezne niti ih se sustavno vrednuje ni nagrađuje.

Priznanje Mirotvorna škola obuhvaća trajne napore školske zajednice kojom ona pridonosi da kao društvo nenasilnim metodama napredujemo prema solidarnoj, pravednoj, miroljubivoj i mironosnoj zajednici. U takvoj zajednici su kvaliteta života, poželjna budućnost i zajednička nada utemeljeni na ljudskoj povezanosti i povjerenju, tu se ljudski potencijali ne razvijaju na štetu drugoga nego, upravo obrnuto – kroz solidarnost, uključivanje i suradnju – običnih ljudi, mladih i starih, ljudi sa posebnim potrebama i onih s posebnim odgovornostima u zajednici (škole, zdravstvene ustanove, udruge, lokalna samouprava…). U takvoj zajednici različitosti (etnička, vjerska ili bilo koja druga) obogaćuju i poticaj su kreativnosti a ne prijetnja. Brine se o sveukupnoj prirodi, uključujući životinje.

Priznanje Mirotvorna škola namijenjena je školskim zajednicama koje upućuje svoje učenike i djelatnike upravo na taj smjer. Uz elemente mirovnog i građanskog odgoja razvijaju i procedure i strukture za prevenciju nasilja te mirno rješavanje sukoba, a potiču i podržavaju djelovanju svojih učenika u zajednici! Miru se pristupa kao dinamičnom procesu. Školi se pristupa kao zajednici učenika, nastavnika i roditelja.

Kriterije i javni natječaj objavit ćemo 5.rujna na ovoj web stranici, putem medija te dopisima svim osnovnim i srednjim školama u RH.