Nagrada4 hero
HomepagePath arrowAward “Krunoslav Sukić“ PEACE SCHOOL

Award “Krunoslav Sukić“ PEACE SCHOOL

EN

Priznanje je uvedeno 2015 g., za osnovne i srednje škole koje promiču odgoj za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života i održivog razvoja svoje školske i lokalne zajednice.

Priznanje Mirotvorna škola se sastoji od plakete-zahvalnice te nagradnog edukativno-studijskog posjeta skupine učenika/ca i nastavnica nagrađene škole Osijeku.

Lauretes

Ekonomska i turistička škola Daruvar (2015.)

1fa5e784 e884 4d09 862c 81640f24b819

Izvrsni u struci -  angažirani građani – dobri ljudi!

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015 dodijeljeno je učenicimanastavnicima i suradnicima Ekonomske i turističke škole Daruvar za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Ekonomska i turistička škola  jedna od najstarijih srednjih škola u Daruvaru. Preko 400 učenika u 19 razreda dolaze iz  Bjelovarsko – bilogorske i Požeško – slavonske županije, veliki broj učenika je porijeklom iz BiH i sa Kosova, školu pohađaju učenici češke i srpske nacionalne manjine. Škola izučava za više zanimanja: ekonomist, hotelijersko-turistički i agroturistički tehničar, prodavač, kuhar i konobar. Izvrsnost u obrazovanju za ta zanimanja potvrdili su nizom nagrada na državnoj i međunarodnoj razini.

No, Ekonomska i turistička škola Daruvar svoje učenike istovremeno odgaja, obrazuje i oprema i za angažiran život u zajednici – potiče aktivno uključivanje mladih u lokalnu zajednicu promičući mir, solidarnost, suradnju i toleranciju među različitim dionicima društva, etničkim i interesnim skupinama.

Kroz niz suradničkih projekata s organizacijama civilnoga društva, institucijama, međunarodnim organizacijama te sudjelovanjem u građanskom odgoju i obrazovanju, učenici i nastavnici Ekonomske i turističke škole kontinuirano unapređuju razumijevanje demokracije i temeljnog koncepta ljudskog dostojanstva, slobode i prava, uče, promišljaju i sudjeluju u unapređivanju lokalne samouprave (Škola ljudskih pravaModel međunarodnog kaznenog sudaProjekt za bolji grad).

O nasilju uče kroz sjećanja na tragično iskustvo holokausta u ljudskoj povijesti, kao i o povijesnom razumijevanju borbe protiv fašizma i antisemitizma (projekti Šafran- sadanja žutih šafrana, izložba Anna Frank – povijest za budućnost  te Šetnja sjećanja  povezuju učenike diljem Hrvatske i Europe na temu percepcije spomenika i povijesti). Zatim, prorađuju teme nasilja među mladima, ženama, u obitelji i putem elektroničkih medija te sudjeluju u preventivnim kampanjama (Nasilje ostavlja tragoveZvoni za nenasilje, Muško NE nasilju nad ženama, Zašto samo promatramo).  Učenici imaju prilike promišljati vrijednosti i upoznati vještine potrebne za dijalog, nenasilnu komunikaciju, upravljane sukobom  i nenasilne društvene promjene (sudjeluju na ljetnoj Školi mira, uče o češkoj manjini u povijesti svog zavičaja).

Istovremeno djelima solidarnosti – volontiranjem u udrugama i ustanovama (Pučka knjižnica, Dom za stare i nemoćne, Crveni križ, Udruga invalida i druge) i humanitarnim aktivnostima pokazuju brigu o potrebitima.

Priča o Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar nas ohrabruje jer govori o osnaživanju koje proizlazi iz sinergije osobnog razvoja s radom za opće dobro. Radeći za opće dobro mladi ljudi postaju samosvjesni,  razvijaju  svoje potencijale za suosjećanje, za hrabrost, za kreativnost i za mudrost, dobivaju znanja i vještine, povezuju se s drugima i rade ono što ih ispunjava i čini zadovoljnima i radosnima!  Izvrsni u struci - angažirani građani – dobri ljudi!

U Ekonomskoj i turističkoj školi  Daruvar na tom putu zajedno koračaju nastavnici, učenici i brojni suradnici. To ovim Priznanjem želimo proslaviti!

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

954cfe11 34c7 488a b927 3c6102e8cb43

EN

Priznanje je dodjeljeno učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Rasli zajedno i naučili živjeti različitosti!

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nalazi se u srcu Gorskog kotara, a s radom je započela 1785. godine. Povezanost škole s područnim školama i većim središtima je otežana, prometna povezanost naselja moguća je jednom dnevno, a u neka se može doći isključivo osobnim automobilom. Od ukupno 266 učenika škole, 85 je putnika, a od ukupno 44 učitelja i stručna suradnika, 31 putuje na svoje radno mjesto. Školu karakterizira nacionalna raznolikost, 45% učenika srpske je nacionalnosti, 55% hrvatske, a isti je omjer među učiteljima. Omogućena je izborna nastava za srpsku nacionalnu manjinu, učenici i njihovi roditelji ovakav oblik nastave prepoznaju kao poticaj u odrastanju njihove djece te ju u nekim područnim školama odabiru pohađati i učenici hrvatske nacionalnosti.

Vizija škole koju odabiru i na kojoj učitelji i učenici OŠ I.G.Kovačić Vrbovsko temelje svoj odgojno –obrazovni rad  tolerancija je za različitosti, nenasilno rješavanje sukoba te znanje.

Ostvaruju ju kroz nastavni program te razne projekte i programe. Raspršenost škola, putovanje i različitost,  iskustva su koja su ih povezuju i osnažuju u radu jer im pristupaju kao prilici za dodatne dimenzije kvalitetnog rada u odgojno – obrazovnom procesu. Posebno ulažu napore kako bi pridonijeli osjećaju sigurnosti, snage i slobode svojih učenika, njihovih roditelja i učitelja škole unutar nastavnog procesa, ali i u cjelokupnoj lokalnoj zajednici prožetoj šarolikošću stavova i uvjerenja.

Programe koje škola provodi usmjereni su sveobuhvatnom i proaktivnom pristupu podržavanja mira i nenasilja, kao što su:

projekt „ Ćirilica i latinica jedinstvo različitosti“ u  sklopu  kojega učenici uče ćirilično pismo u osnovnim školama nevezano uz nacionalnu pripadnost;

izborna nastava triju vjeronauka - katolički, pravoslavni i baptistički uz suradnju vjeroučitelja koja je rezultirala zajedničkim obilaskom svetišta i objavom publikacije koja ističe vrijednost i značaj zajedničke (katoličke i pravoslavne) sakralne baštine "Sakralna baština našeg kraja"; 

školski medijacijski centar radi sedmu godinu, a osim učitelja medijatora-instruktora, stručno usavršavanje prošli su svi učitelji, educirani su učenici medijatori te njihovi roditelji;

programi prepoznavanja i nenasilne obrane u situaciji fizičkog nasilja, kao i  prevencije nasilja u mladenačkim vezama za učenike sedmih i osmih razreda u kojem istražuju kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i odnose; 

program kreativne socijalizacijske skupine koji se provodi s učenicima i  roditeljima iz rizičnih obitelji radi jačanja klime poticajne za zdravo odrastanje;

unazad godinu dana pokrenuto je desetak aktivnosti pod zajedničkim zajedničkim nazivom "Putovima prijateljstva" kojima se potiče učenike na uvažavanje različitosti, toleranciju, povezanost različitih kultura i međusobno bolje upoznavanje;

povezali su se sa školama iz Slovenije, Srbije i Rusije, radili su na upoznavanju zemalja engleskog govornog područja ("3E = Explore and Enjoy in English") i na osvještavanju problema Afrike ("Škole za Afriku");

kroz projekt "MIGRANTS: THEN AND NOW" poticali su učenike na istraživanje vlastitih obiteljskih stabala u kontekstu migracije s ciljem razvoja tolerancije prema drugim kulturama;

uspješno sudjeluju u kvizu znanja – Domovina RH.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko pokazuje kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod

44d09b80 4dc4 48d0 b02b e57d8944d0c7

EN

Priznanje je uručeno učenicima i nastavnicima Oš Hugo Badalić za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju i nastojanja da njihova škola bude mjesto prijateljskih odnosa, zajedništva i solidarnosti.

Škola koja danas nosi naziv pjesnika Huge Badalića osnovana je prije šezdestak godina, broji 742 učenika, nastava se održava u dvije školske zgrade. Matična i područna škola na Jelasu podjednake su po brojnosti, područnu školu pohađa trenutno 213 učenika pripadnika romske nacionalne manjine što čini 51% ukupnoga broja učenika područne škole. U školi radi 61 učitelj i 5 stručnih suradnika, romska pomagačica u produženom boravku te pet asistentica učenika s posebnim poteškoćama.

Tri su izazova na koju nastavnici i stručno osoblje škole Hugo Badalić odgovaraju ustrajno usavršavajući svoje stručne kompetencije i sustavno stvarajući prostor za integraciju, suradnju i  zajedništvo kako razlike ne bi odvajale nego približavale njihove učenike.

Ti izazovi su: kako smanjiti nasilje u školi; kako prevladati jezičnu i kulturološku barijeru između romskih učenika i većinskog stanovništva te stvoriti poticajno okruženje za učenje i zajedništvo;  te kako integrirati učenike s intelektualnim poteškoćama.

Programe UNICEF-a „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ provode od 2003. godine te i nakon dovršetka progama 2013. nastoje ostati ŠKOLA BEZ NASILJA i aktivni su u mreži ŠKOLA BEZ NASILJA. Započeli su edukaciju učenika za školske medijatore.

Ozbijno rade na uključivanju romske djece u školu i društvo, smanjenju predrasuda i stereotipa o Romima, organiziraju zajednički kulturni program, školsku proslavu Međunarodnog dana Roma, predstavljanje romskog jezika i izričaja. Izlaze iz škole u romsku zajednicu.

Učenici s intelektualnim poteškoćama imaju posebnu pažnju i ove su godine sudjelovali na natjecanjima.

Ovo Priznanje, međutim, nije priznanje za postignuća. Ono je, prije svega, iskaz podrške, pohvale i zahvale za to što škola (nastavnici) ne izbjegavaju, ne zanemaruju, ne umanjuju teškoće koje su dio njihove i naše realnosti – nasilje, isključivanje drugih i drugačijih, nesigurnost i strah marginaliziranih. Oni njima pristupaju ozbiljno i ustrajno kao mjestima učenja i mogućeg rasta i razvoja. Učenici, nastavnici i roditelji polako grade svoju školu kao učeću zajednicu za mir. Vaši nastavnici, učenici i roditelji već sada imaju „koristi“, imaju razloga osjećati se dobro jer sudjeluju i doprinose izgradnji svoje škole kao učeće zajednice! Zajednica, naše društvo i svijet već sada imaju „koristi“ od takvih nastavnika, učenika, škole!  A vjerujemo da će tek imati od ljudi koji će odrasti u takvom okruženju! Hvala i sretno!

Srednja škola Delnice

1c876f6f 963a 4327 abe2 4996d8d0ee1d

EN

Ova škola je vrata goranskim srednjoškolcima otvorila daleke 1924.g. U devedeset godina dugoj povijesti omogućila je stjecanje najrazličitijih zvanja potrebnih ljudima svog kraja, iz učionica su izlazili gimnazijalci, ekonomisti, automehaničari, bravari, vodoinstalateri, stolari, predavači... Trenutno školu pohađa 200-tinjak učenika.

Kao škola nastoje djelovati timski i razvijati dobre odnose u sredini gdje se susreću različita narječja, različite nacionalnosti i različite vjerske pripadnosti. Važan im je osjećaj zadovoljstva kod učenika i učitelja. Temama uvažavanja različitosti, nasilju, prevenciji vršnjačkog i rodnog nasilja, rješavanju sukoba nenasilnim putem, odnosu prema zdravlju, prema životinjama i prirodi pristupaju kreativno i solidarno – u školi i u svojoj zajednici. Povezani su s ustanovama u Delnicama i Rijeci, s drugim školama u Hrvatskoj i međunarodno.

Cijenimo nastojanja Srednje škole Delnice da njihova škola bude škola za život potičući kod svojih učenika kapacitete za mirotvorstvo – suosjećanje, kreativnost, mudrost i hrabrost. Hvala. Čestitamo, navijamo i računamo na vas!

Ekonomska škola Vukovar

9dca64e5 77fb 4066 b3ae 8128fc53cc75

EN

Ekonomsku školu Vukovar pohađa 317 učenika u 12 odjela nastave na hrvatskom jeziku i 12 odjela nastave na srpskom jeziku. 59 nastavnika i 6 stručnih suradnika Ekonomske škole Vukovar obrazuju učenike za zanimanja ekonomist, komercijalist i upravni referent.

Održavanje nastave na hrvatskom i srpskom jeziku u okolnostima zajednice duboko povrijeđene i podijeljene ratom izazov je na koje škola kreativno odgovara: postupno, no uporno kroz dugi niz godina planski razvija promicanja mira i kulture mirenja i sustavno stvara prostor za izgradnju zajedništva preko etničkih podjela – i u školi i na izvanškolskim aktivnostima. Poduhvat je to njenog ravnateljstva, nastavnika, nenastavnog osoblja i učenika!

Od 2004.g u smjeru upravni referent u 3. razredu  dva se sata tjedno izučava predmet ljudska prava, a u okviru tog predmeta i načini mirnog rješavanja sporova; na satima razrednika, svaka nova generacija se upoznaje s mirnim načinom rješavanja sporova i važnosti izgradnje kulture mira, a povremeno se provodi dodatna edukacija većeg broja učenika i nastavnika; svaki utorak je sportski utorak, a srijeda glazbena srijeda – mjesto interakcije i zajedništva svih učenika; učenici pod vodstvom profesorica sociologije, ljudskih prava, povijesti, vjeronauka, psihologije, hrvatskog jezika, srpskog jezika, u školi i izvan škole provode brojne humanitarne akcije, a tako i u nizu drugih izvannastavnih aktivnosti učenici  surađuju, upoznaju se, stvaraju prijateljstva...

Primjer ove škole pokazuje nam kako problem – čak sukob, čak strukturno nasilje (odvajanje učenika)  može biti i jest i prilika! Ovo priznanje je tek mala podrška njihovim naporima, pravu NAGRADU oni već imaju – ima već učenika i učenica koji su izašli, izlaze iz njihove škole i sudjeluju u građenju mira u Vukovaru! Hvala! Čestitamo!

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića

D34f128e 9fa4 486f a505 ae0948079a90

EN

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića je sljednica istoimene medrese koja je osnovana 1992. godine kao posljedice velikog vala izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Školu pohađa stotinjak učenika i učenica a interes za upis iz godine u godinu raste.

Ovako opisuju svoju misiju : pružiti učenicima lijepi islamski odgoj i kvalitetno obrazovanje kako bi svojim znanjem, idejama i ponašanjem promovirali i štitili univerzalne vrijednosti poput: poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava i jednakopravnosti, koje su i islamske vrijednosti. Od svoga osnutka, planski, mudro i ustrajno pokreću, provode i razvijaju dugoročne aktivnosti koje za cilj imaju jačanje razumijevanja i života u različitosti: maturanti pripremaju tematske Maturalne akademije u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ (tema 2016.g. je bila „Mir u svijetu“); organiziraju i sudjeluju na međureligijskim susretima učenika i učenica s polaznicima drugih vjerskih i ostalih škola; organiziraju predavanja, radionice i konferencije koje pridonose pristupanju razlikama kao bogatstvu; rade projekte o povijesti radi budućnosti te humanitarne akcije i akcije integracije izbjeglica; snimili su petominutni film o miru povodom 30. obljetnice duha Asiza i kako bi podigli svoj glas protiv svakodnevnog nasilja i ubijanja u Siriji, Iraku i Jemenu.

Sve te aktivnosti smislen su napor u prevladavanju izazova današnjice kada se religije zloupotrebljavaju u političke i ratnohuškačke i terorističke svrhe te biti muslimanom predstavlja teškoću. Učitelji i učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića odgovaraju na taj izazov otvorenošću prema drugima. Razumiju da je to put i njime ustrajno koračaju gradeći mostove povjerenja. To, uspostavljeno povjerenje koje imaju u zajednici – to je njihovo najveće postignuće. Svjesni su ga i njeguju ga!

Po tome je Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića dragocjena Hrvatskoj i Europi. Učimo od njih!

Komercijalna i trgovačke škole Bjelovar

EN

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA uručeno je učenicima i učiteljima za zajedništvo u poduhvatu da njihova škola postane učeća zajednica za mir – mjesto stjecanja znanja i usvajanja stavova i vještina koje njeguju međusobne odnose, onemogućuju nasilje a osnažuju za nenasilne obrasce odgovornog građanstva, prijateljstvo, solidarnost i suradnju.

 Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar odgaja i obrazuje učenike u programima prodavač i komercijalist. Obrazovanje prodavača u Bjelovaru seže još u drugu polovicu 19. st., ali se kontinuirani rad bilježi od 1953. godine. U školi je 325 učenika u 14 razrednih odjela te 33 nastavnika i 2 stručne suradnice. Školu većinom polaze učenici hrvatske nacionalnosti, ali i učenici pripadnici manjinskih naroda: Albanci, Srbi, Romi, Bošnjaci. Škola ulaže puno pedagoškog rada da kako bi olakšali odrastanje i školovanje učenicima čiji su roditelji doselili s Kosova.

Osim izvrsnosti u nizu stručnih predmeta i stalnom stručnom napredovanju njezinih nastavnika, škola postupno kroz niz godina uvodi i provodi aktivnosti koje pridonose boljim odnosima, prepoznavanju i onemogućavanju nasilja, jačanju nenasilnog obrasca odgovornog građanstva, prijateljstvo,  solidarnost i suradnju – u školi, u svojoj zajednici i šire. Njihov primjer potvrđuje koliko su ova dva aspekta međusobno povezana - ozračje uvažavanja, njegovanja i jačanja mirovnih potencijala učenika i nastavnika za suosjećanje, nenasilno ophođenje sa sukobima,  suradnju i solidarnost je ozračje koje pogoduje podučavanju i učenju.

Također, Komercijalna i trgovačka škola nas uči kako se ustrajnošću malim koracima – od prvih aktivnosti i tek nekoliko nastavnika/stručnih suradnika, etos mirotvorstva širi - postaje upisan u kurikulum, ugrađen u neformalne ali ipak strukture (kao što su, primjerice  školske  SOVE – savjetovanje o vezama djeluju četiri godine a učenice savjetnice su ove godine nastavile educirati svoje vršnjake za nenasilno rješavanje sukoba, ili Školski volonteri gdje osamdesetak učenika redovno tjedno volontira u zajednici); stvaraju se prilike za povezivanje s drugim školama u Hrvatskoj i međunarodno, postaje se dijelom mreže međusobne podrške. Škola je mjesto gdje se uči i struka ali i za život u njegovoj punini i to otvorenošću za suradnju sa zajednicom a, istovremeno, njihov se utjecaj već sada vraća i  prelijeva na zajednicu. Njihova međusobna suradnja i razmjena je poticajna, motivirajuća i mobilizirajuća! Čestitamo!

Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“ Gunja

EN

Primjer su kako se uvažavanje i proslava različitosti te mirotvorno djelovanje vraćaju kao osjećaj sigurnosti,  radosti, prijateljstva i solidarnosti koje se iz škole „prelijevaju“ na na obitelj, prirodu i zajednicu.

Osnovna škola Stjepan Radić“ u Gunji ima dugu i bogatu tradiciju, a s ponosom kažu da imaju značajnu sadašnjost. Škola broji oko 250 učenika u 20 razrednih odjela i dvije područne škole.  Nastava je organizirana u vrhunski opremljenim učionicama, prostranoj sportskoj dvorani i u „učionici u prirodi“. Iako bilježi pad broja učenika, ne posustaje entuzijazam i posvećenost njezinih nastavnika (34) te stručne službe (3). Do danas su stekli status jedne od najboljih škola: informatički najopremljenija škola,  status „škole filma“, „škole natjecanja“, „Eko i Globe škole s dijamantnim statusom“; škole s „Najljepšim školskim vrtom“.

Svoj entuzijazam, motiviranost i izuzetnu kreativnost crpe iz suradničke interakcije nastavnika i učenika koja se pak, s jedne strane, oslanja a, ujedno, stalno pridonosi međusobnom povjerenju. Samo na tlu takvog povjerenja bilo je moguće naparaviti film u kome učenica govori o svom iskustvu biti žrtvom vršnjačkog nasilja. Film, koji ne samo da dobiva nagrade, nego postaje alatom za rad s mladima na prevenciji nasilja.

Povjerenje, osjećaj sigurnosti i sreće koje imaju učenici ove škole rezultat su stava i vrijednosti za koje se škola opredijelila – uvažavanje je preraslo u proslavu različitosti kao bogatstva. Učenici i vjeroučitelji katoličke (137), islamske (114) i pravoslavne vjeroispovijesti se s razlikama susreću  u sigurnom i prijateljskom okruženju te im te razlike ne predstavljaju prijetnju nego su inspiracija za različite pothvate i projekte. Više od deset godina imaju zajednički molitveni dan „Milijun djece moli zajedno“kada učenike u molitvi predvode katolički i pravoslavni svećenik te islamski imam a naizmjenično se čuje katolička i islamska pjesma učeničkih zborova. Njihove božićne priredbe kreativno prikazuju mirotvorne poruke iz različitih vjerskih učenja te tradicionalne i suvremene kulturne baštine. Jedan je od važnih događaja izvrsno prihvaćen i integriran u zajednicu. A integrira i djecu sa posebnim potrebama!

Ravnatelj, nastavnici, stručno osoblje, učenici, roditelji, zajednica – koristiti ćemo izraz kojim svoj odnos oni opisuju – simbioza - želimo pokazati da je jedini pravi način života zajedništvo!  Ili recimo mi - učeća zajednica za mir! Ima se što slaviti! Čestitamo!

Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Ogulin

392ee6d8 f288 47cb a4fa 24189b6e9c1a

EN

Škola koja nastoji biti učeća zajednica za mir. Čini to ustrajno crpeći inspiraciju iz prethodnih iskustava i vlastite prošlosti oslanjajući se i usvajajući najbolje iz kulturne ostavštine, učeći kroz nove mogućnosti i načine, razmjenjujući, surađujući i povezivajući se – unutar škole, s roditeljima, užom i širom zajednicom te školama i organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj i svijetu.

Iako je, sigurno, nošena entuzijazmom pojedinki/ca, mirotvorstvo postaje politikom cijele škole.
Cijenimo što vrijedno radite na projektima, programima i aktivnostima koje jačaju osobne i školske kapacitete za prepoznavanje i sprječavanje nasilja i za nenasilnu transformacije sukoba; što njegujete tradicijske vrijednosti, podučavate brigu za okoliša planetu; i solidarnim akcijama pomažete potrebitima; što se povezujete i potičete povezivanje, te promovirate i zagovarate koncept mirotvorne škole.

Cijenimo što, polazeći od učitelja/ravnateljice, radite na način da otkrivate, prihvaćate i širite etos mirotvorstva koji i sami opisujete riječima Jona Lenona: „Mir nije ono što želite. To je ono što stvarate, ono što radite, ono što jeste i ono što dajete“.
Taj etos vaše škole prepoznajemo u nastojanju na uvažavajućim odnosima suradnje i solidarnosti između nastavnika, učenika i roditelja i sa zajednicom. Iskazujete da polazite od stava uvažavanja djeteta kao cjelovite ličnosti, to je kamen temeljac na kome nadograđujete. Zbog toga, iako koristite riječ tolerancija, vaši su ciljevi i dostignuća dalekosežnija – razvijanje prijateljskih odnosa na svim razinama. Razmišljate o resorativnoj pravdi. Raspoznajete da je radost davanja od srca i primanja, zapravo životna radost koja povezuje ljude i ljude s prirodom, odmrzava potencijale i pršti kreativnošću.

Koristimo riječi I.Brlić-Mažuranić koji je na neki način moto vaše škole: „Kad si sretan i sunce za tobom žuri!“ Želimo da vam ovo Priznanje bude dodatni poticaj na tom putu. Zahvaljujemo i čestitamo ravnateljstvu, učiteljima i učenicima!

Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Potpićani

B854861d 6530 4f1d b7b2 cedc0cb4d125

Za primjer koji daju – kako škola postaje zajednica učenja za život i iz života – možda točnije, učeća zajednica za mir.

Osnovna škola Vladimir Nazor je osnovana 1960. godine u Potpićnu, malenom istarskom gradiću koji danas broji oko 600 stanovnika. U matičnoj i dvije područne, školu polazi nešto manje od 200 učenika. O njima brinu i podučavaju ih 30-tak učitelja i 4 stručna suradnika.

Ta, reklo bi se, malena škola iz, reklo bi se, malenog, od većih gradova udaljenog mjesta „odašilje vibru“ koja ohrabruje, inspirira i potiće: primjer je kako je nenasilno okruženje poticajno za podučavanje i za kreativno zajedništvo; primjer je kako se modeliranje odnosa u zbornici i u razredu prenosi na školu, iz njihove male škole u njihovu zajednicu i kako ih povezuje sa svijetom! Vidljivo je to u izvrsnosti njenih učenika i uključenosti u natjecanja i smotre u različitim područjima (novinarski, literarni, sportski...); što učenicima i ljudima s posebnim potrebama pristupanju na način jednakog dostojanstva; po uključivanju roditelja; po tome što su njeni učenici postali jedan od nezaobilaznih dionika kulturnih događanja općine Pićan gdje su „njihove izvedbe poučno orijentirane na gledatelje, govore o svojim dječjim iskustvima koji su ih oblikovali u ono što su sada i pomažu nam osvijestiti da od djece, itekako, imamo što naučiti“, primjerice kroz radio-igru Trnoplesari promišljali su o odnosima među ljudima koji žive na Općini Pićan (lokalno stanovništvo-iseljenici-doseljenici-ljudi iz centra Pićna-ljudi sa sela) te sugerirali kako pomiriti njihove razlike i razmirice. Vidljivo je to po posebnoj brizi i solidarnosti s potrebitima, njegovanju ljubavi i povezanosti s prirodom

Držimo da se ne radi samo o suvremenim tehničkim mogućnostima komunikacije i povezivanja – nego o njihovoj kvaliteti. Na tome škola već niz godina svjesno radi – uključivanjem u projekte poput u eksperimentalnog programa „Škola za život“, projekt e-Škole, izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje, u program međunarodnog sustava školovanja na metodama iskustvenog učenja u prirodi ( Outward Bound Hrvatska), organiziranjem niza aktivnosti...

I. gimnazija Zagreb

C012ef39 6714 4f3b a7cb 546cdce7c8c1

EN

Prva gimnazija Zagreb je primjer kako škola, koja u je u središte svoje vizije stavila čovjeka i čovječnost i koja njegujući znanje, solidarnost, identitet i odgovornost, pridonosi jačanju mirotvornih odnosa i kapaciteta svojih učenika, cijele škole i zajednice.

Prva gimnazija Zagreb ima povijest dugu 167 godina i ugled jedne od najboljih škola u Hrvatskoj. Ogledni je primjer obrazovne ustanove koja njegujući znanje, solidarnost, identitet i odgovornost, postiže svoju ključnu obrazovnu i odgojnu funkciju: pripremu djece za budućnost. Svoju viziju, zadaću i vrijednosti, l. gimnazija, ustrajno i kreativno, ugrađuje u sve svoje aktivnosti (bio bi predugačak popis kada bismo ih nabrajali), a na taj način, postala je središte uvažavajućih odnosa i suradnje nastavnika, učenika, roditelja i cjelokupne zajednice.

Škola godinama radi na projektima, programima i aktivnostima koje jačaju osobne i školske kapacitete za nenasilno rješavanje sukoba, provodi građanski odgoj, pridonosi jačanju svijesti o održivom razvoju, povezuje se s drugim školama, udrugama civilnoga društva, različitim institucijama te provodi solidarne akcije u zajednici. Jedan od nedavnih primjera pomoć je pružena učenicima škole u Glini.

Kako odrastanje u Prvoj gimnaziji pridonosi demokratizaciji društva i održivom društvenom razvoju može se pratiti kroz životne odabire i postignuća njenih učenika, a uz njihovu trajnu povezanost sa školom. Jedan od njih izjavio je sljedeće: „Kao bivši učenik mogu reći da sam osnove svog aktivističkog rada, zalaganja za mir i društvenu pravdu stekao u Prvoj Gimnaziji.“ Ima li bolje preporuke!?

Zato je I. gimnazija znak na putu svima, model onima koji odabiru školu kao mirotvornu zajednicu! Iskrene čestitke! Veliko hvala! Ima se što slaviti!

Srednja škola Glina

0de5af90 f828 4642 b49d d70fa22451c2

EN

Priznanje je dodijeljeno za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju i njegovanje otvorene komunikacije, volonterstva te solidarnost prema potrebitima u zajednici. I, posebno, što teške okolnosti nakon potresa, kada su bili podstanari u Srednjoj školi Topusko, odnosno sada kada rade u modularnoj školi, za njih nisu bili nepremostiva prepreka nego prilika za živjeti ta nastojanja.

Srednja škola Glina broji 170 učenika, 32 nastavnika i 2 stručne suradnice. Učenike obrazuje u više područja - opća gimnazija, ekonomija i trgovina, šumarstvo, prerada i obrada drva te elektrotehnika i računarstvo. Škola je sigurno okruženje gdje različita etnička ili vjerska pripadnost ne dijeli učenike već potiče rješavanje problema i potencijalnih napetosti razgovorom.

Izdvajamo dva programa koje provodi već treća generacije učenika. Prvi program u fokusu ima ljudsko dostojanstvo - ljudska prava i temeljne slobode, otpor nasilju i nenasilno rješavanje sukoba. Teme obrađuju na primjerima konkretnih situacija, koristeći kreativne metode poput pisanja literarnih osvrta, osmišljavanja scenskih igrokaza, fotografiranja i snimanja filma. U okolnostima pandemije projekt se provodi na digitalnim platformama, pod nazivom Srcem i stavom protiv ravnodušnosti. Drugi program, Dan zamijenjenih uloga, osnažuje sudionike za dijalog uz uvažavanje različitosti uključujući i one međugeneracijske. Daje prilike učenicima i nastavnicima da „isprobaju“ poziciju „moći“, autoriteta i odgovornosti koji imaju oni drugi.

Zahvalni smo za zauzetost kojom učenici i učitelji Srednje škole Glina pridonose boljem život potrebitih iz njihove zajednice – za solidarne aktivnosti školskog volonterskog kluba Manus Aperta, posebno aktivnog tijekom i nakon potresa.

Hvala što vas ima!

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2022. dodijeljeno je sa zahvalnošću dvjema školama

To the students and teachers at the First Croatian High School in Rijeka,

For being an example of open and courageous learning communities that foster peace in their local communities and spread their influence to other Croatian schools. In addition to their educational innovations, they empower young people to actively participate in the social and cultural life of Rijeka, Croatia, and Europe.

The first Croatian high school in Rijeka is one of the oldest educational institutions in Croatia, founded way back in 1627 by the Jesuits in the Old Town of Grivica. Over the past four centuries, the school history has been woven into the history of Rijeka as well as its surrounding area. It is attended by about five hundred students who can choose between three basic courses (general, language and general, sports) and a new international program starting this school year - International Baccalaureate Diploma Program (IBDP).

The fundamental vision of the school is inspired by the catchphrase: Semper magis (Always want more) and is understood and lived as an empowerment of teachers and students. It acquires new knowledge and life skills, as well as a culture of dialogue and cooperation. In order to live up to this motto, they conduct civic education and extracurricular activities, collaborate with cultural institutions and artists, and have connections with the University of Rijeka and a number of associations on a local, national and international level.

As part of the recently developed civic education curriculum "SCHOOL AND COMMUNITY", which has been extended to 59 high school educational institutions in the Republic of Croatia, we appreciate the role played by the teachers and students of the First Croatian High School in Rijeka. Furthermore, we would like to thank the school for participating in the relaunching of the SCHOOL OF PEACE IN MRKOPLJE, aimed at promoting peace and peacemaking among nations, people, and states.

Rijeka's first Croatian high school is a proud example of the greatness of Rijeka, the Primorje- Gorski Kotar County, and Croatia – they really make our peace prize shine!

We would like to thank the teachers and students of this excellent school, and look forward to seeing them at the Forum of PEACEFUL SCHOOLS of Croatia and on the award-winning study-education visit.

To the students and teachers of Bartolo Kašić High School Grubišno Polje

Because they are an example of a collective that fosters the idea that change begins with each individual, that fostering interpersonal relationships is essential, that developing cooperation between teachers, parents, students, and the local community is vital, and to strengthen a capacity for nonviolent conflict transformation and violence prevention.

The Grubišno Polje high school was established in 1961. As of today, the school offers four- year programs (general-program secondary school and program for computer technicians) and three-year programs (waiter, cook, agricultural entrepreneur, auto-mechatronic engineer, and home appliance installer. )

The vision they strive for - and are working towards - is to be a school that is "small" yet comfortable with the highest quality and well-appointed standards. They are a school offering marketable and economically sustainable educational programs; fostering differences and using them as productively as possible; embracing conflict as an opportunity and a place where students learn about freedom, equality, cooperation, and solidarity.

Aiming to form competent, satisfied, and responsible young people, they follow the motto "Small steps towards big people! ". Those small but big steps lead to the establishment of values such as solidarity, being active in the community and with the community, preventing violence and resolving conflict nonviolently, effective communication, and informal learning.

Additionally, teachers and students, both broaden their horizons and become innovators in their classrooms, schools, families, and communities!

We would like to express our sincere gratitude to the teachers and students of this wonderful school and look forward to meeting them during our research and education visits and forums at the award-winning Croatian Peace School.

OŠ Gustav Krklec

5807f26c d98f 4444 bc31 ea9e587b2f79

PEACEBUILDING SCHOOL 2023 Recognition is awarded with gratitude to: to students and teachers of

Gustav Krklec Primary School for many years of involvement in educational support for refugee children and their integration into school and the local community. The school shares its pioneering experience and incorporates it into the development of good practices for the integration of refugee children into the school system in Croatia. The example that they give us shows that openness to others is not a threat, but ennobles and enriches us. This school is an inspiring role model. At times when many children were facing the challenge of integration, and the institutional guidelines for working with foreign-language and refugee students were unclear, the persistent search for possible answers from their own "shoes" and the selfless commitment of the staff of Gustav Krklec Primary School became a beacon. In the vicinity of the Gustav Krklec School, the Porin reception center for refugees and persons under international protection was established in 2016. This was the immediate reason for refugee children to start arriving at their school. The principal and staff of the school, and later, of course, their students, did not back down. Forthwith, on their own initiative, they asked for aid at all levels available to them at the time. In cooperation with the Department of Pedagogy of the Faculty of Philosophy of the University of Zagreb, an action-intervention model of providing educational support to refugee students was designed, and in cooperation with associations, they designed and implemented concrete activities and projects with students, parents and the local community (with the association Are You Syrious, Center for the Culture of Dialogue and the Center for Peace Studies). Thus far, over 200 refugee students have attended Gustav Krklec Primary School, and this
year 23 students from the Russian Federation, Syria, the Republic of Iraq, the Democratic Republic of the Congo, the Republic of Cuba, students from Pakistan, Palestine, Turkey... This school represents a community that valiantly faces diverse challenges, guided by the principles of inclusivity, peacemaking, dialogue and the right to education as the basis of educational work. We are grateful for the efforts you make, the values you express and advocate blaringly, for the positive transformation you make and the experience you selflessly share. You are the inspiration, the initiators, you make it different, better, more inclusive!

Your role is not only to change reality, but to shape the future, providing hope and opportunity to create an environment where everyone has the freedom to grow and develop. You add a distinctive glow to the "Krunoslav Sukić" Peace Award. Thank you!

 

OŠ Petar Zrinski Čabar

F626a179 12c7 4e8f bd27 61283d135ceb

PEACEBUILDING SCHOOL 2023 Recognition is awarded with gratitute to:

Students and teachers of Primary School Petar Zrinski Čabar who, in the green heart of Croatia, far away from big cities, where they live, try to use all the potential at their disposal. In that small town, the students have the same chances, good opportunities to develop their abilities, knowledge and skills. The school community nurtures a special concern for vulnerable groups and the preservation of cultural heritage, while teaching students coexistence, acceptance of diversity and peace. We are convinced that the students and teachers of this school are already champions. The Petar Zrinski Primary School in Čabar consists of five roofs, including the Main School in Čabar and regional schools in Gerovo, Tršće, Prezid and Plešci. The school is attended by students from the Slovenian and Roma national minorities. In order to adapt to the conditions in mountainous areas, they successfully implement a unique way of working in Croatian pedagogical practice, a model of teamwork of classroom teachers integrating elements of peace education and violence prevention.
Friendship with the acceptance and appreciation of similarities and differences and coexistence is nurtured through long-term cooperation and intercultural dialogue with the Slovenian Cultural Society Gorski Kotar and with neighboring schools in the Republic of Slovenia. They stand for the preservation and promotion of the tradition, culture, heritage and language of the Slovenian national minority. The school, as an initiator with the support of the community, always strives to find a way to help children and families affected by hardships in life, especially children from families of Roma descent. They are especially engaged in increasing the number of students of Roma descent and providing support to students with developmental disabilities. With the action "The best act of selfless help", the school encourages students to show humanity, tolerance
and volunteerism. And not only is the school the host of most of the activities offered to the children, but they also reach their community: its students, teachers and parents actively participate in the life
of their town, Čabar.

We congratulate you and hope that this Recognition will be a "wind at the back" of the students and teachers of the Petar Zrinski Primary School, and we are delighted to welcome you to the community of PEACEBUILDING SCHOOLS.