PRIZNANJE MIROTVORNA ŠKOLA

PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" MIROTVORNA ŠKOLA je nova kategorija priznanja, uvedena je 2015 g. Namijenjena je osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje potiču odgoj za mir, primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, suradnju i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

 

O Priznanju MIROTVORNA ŠKOLA

Učenici i nastavnici dvaju osnovnih škola su dobili Priznanje „Krunoslav Sukić“ za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici To su oš M. Brozović iz Kastava (2011.) i oš E. Kumičić iz Rijeke (2014.). Oni su sami prepoznali da aktivnosti koje provode pridonose kulturi solidarnosti, mirotvorstva i nenasilja u njihovoj školi i u njihovoj zajednici. Tako su nas potaknuli da ustanovimo novu, posebnu kategoriju priznanja – Mirotvorna škola! Na taj način nastojimo odgovoriti i na potrebu da cjelokupnost odgojnih nastojanja jedne školske zajednice bude uzeta u obzir, vrednovana te društveno uvažena i priznata.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA dodjeljuje se osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje potiču odgoj za mir, nenasilje i suradnju te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice. Uz elemente mirovnog i građanskog odgoja razvijaju i procedure i strukture za prevenciju nasilja te mirno rješavanje sukoba, a potiču i podržavaju angažiranost  svojih učenika u zajednici!

Ovo priznanje prepoznaje i podržava škole koje pridonose da kao društvo nenasilnim metodama napredujemo prema solidarnoj, pravednoj, miroljubivoj i mironosnoj zajednici.  U takvoj zajednici su kvaliteta života, poželjna budućnost i zajednička nada utemeljeni na ljudskoj povezanosti i povjerenju, tu se ljudski potencijali ne razvijaju na štetu drugoga nego, upravo obrnuto – kroz solidarnost, uključivanje i suradnju – običnih ljudi, mladih i starih, ljudi sa posebnim potrebama i onih s posebnim odgovornostima u zajednici (škole, zdravstvene ustanove, udruge, lokalna samouprava…). U takvoj  zajednici različitosti (etnička, vjerska ili bilo koja druga) obogaćuju i poticaj su kreativnosti a ne prijetnja.

PRIZNANJE „KRUNOSLAV SUKIĆ“ MIROTVORNA ŠKOLA namijenjena je školskim zajednicama koje upućuje svoje učenike i djelatnike upravo na taj smjer. 

Priznanje se sastoji od diplome te studijsko-edukatvinog posjeta Osijeku/nekom drugom području u Hrvatskoj za 20 učenika i nastavnika. Studijsko putovanje koje nagrađena škola dobiva financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarsvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zaklada Evens i Grad Osijek.

Javni natječaj za Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA traje od 5. rujna - 15. studenoga svake godine. Objava dobitne škole je 9. prosinca povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Prema propozicijama natječaja nominacije koje su ušle u izbor prenose se u naredna dva godišnja ciklusa.

Reportaže s nagradnih studijskih posjeta možete pogledati na  http://krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/video-galerija/

Važan dio Priznanja je nagradna 7-dnevna studijska posjeta s programom "Mir je u našim rukama" za skupinu učenika, nastavnika i roditelja! Svi se tome radujemo!Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA

 

Laureati 2020.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2020. dodijeljeno je sa zahvalnošću dvijema školama:

Učenicima i učiteljima Osnovne škole „Ivana Brlić Mažuranić“ Ogulin i učenicima i učiteljima Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Potpićani

Laureat: Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Ogulin (2020)

Osnovna škola

škola koja nastoji biti učeća zajednica za mir. Čini to ustrajno crpeći inspiraciju iz prethodnih iskustava i vlastite prošlosti oslanjajući se i usvajajući najbolje iz kulturne ostavštine, učeći kroz nove mogućnosti i načine, razmjenjujući, surađujući i povezivajući se – unutar škole, s roditeljima, užom i širom zajednicom te školama i organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj i svijetu.

Iako je, sigurno, nošena entuzijazmom pojedinki/ca, mirotvorstvo postaje politikom cijele škole.
Cijenimo što vrijedno radite na projektima, programima i aktivnostima koje jačaju osobne i školske kapacitete za prepoznavanje i sprječavanje nasilja i za nenasilnu transformacije sukoba; što njegujete tradicijske vrijednosti, podučavate brigu za okoliša planetu; i solidarnim akcijama pomažete potrebitima; što se povezujete i potičete povezivanje, te promovirate i zagovarate koncept mirotvorne škole.

Cijenimo što, polazeći od učitelja/ravnateljice, radite na način da otkrivate, prihvaćate i širite etos mirotvorstva koji i sami opisujete riječima Jona Lenona: „Mir nije ono što želite. To je ono što stvarate, ono što radite, ono što jeste i ono što dajete“.
Taj etos vaše škole prepoznajemo u nastojanju na uvažavajućim odnosima suradnje i solidarnosti između nastavnika, učenika i roditelja i sa zajednicom. Iskazujete da polazite od stava uvažavanja djeteta kao cjelovite ličnosti, to je kamen temeljac na kome nadograđujete. Zbog toga, iako koristite riječ tolerancija, vaši su ciljevi i dostignuća dalekosežnija – razvijanje prijateljskih odnosa na svim razinama. Razmišljate o resorativnoj pravdi. Raspoznajete da je radost davanja od srca i primanja, zapravo životna radost koja povezuje ljude i ljude s prirodom, odmrzava potencijale i pršti kreativnošću.

Koristimo riječi I.Brlić-Mažuranić koji je na neki način moto vaše škole: „Kad si sretan i sunce za tobom žuri!“ Želimo da vam ovo Priznanje bude dodatni poticaj na tom putu. Zahvaljujemo i čestitamo ravnateljstvu, učiteljima i učenicima!


Laureat: Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Potpićani (2020)

Osnovna škola

za primjer koji daju – kako škola postaje zajednica učenja za život i iz života – možda točnije, učeća zajednica za mir.

Osnovna škola Vladimir Nazor je osnovana 1960. godine u Potpićnu, malenom istarskom gradiću koji danas broji oko 600 stanovnika. U matičnoj i dvije područne, školu polazi nešto manje od 200 učenika. O njima brinu i podučavaju ih 30-tak učitelja i 4 stručna suradnika.

Ta, reklo bi se, malena škola iz, reklo bi se, malenog, od većih gradova udaljenog mjesta „odašilje vibru“ koja ohrabruje, inspirira i potiće: primjer je kako je nenasilno okruženje poticajno za podučavanje i za kreativno zajedništvo; primjer je kako se modeliranje odnosa u zbornici i u razredu prenosi na školu, iz njihove male škole u njihovu zajednicu i kako ih povezuje sa svijetom! Vidljivo je to u izvrsnosti njenih učenika i uključenosti u natjecanja i smotre u različitim područjima (novinarski, literarni, sportski...); što učenicima i ljudima s posebnim potrebama pristupanju na način jednakog dostojanstva; po uključivanju roditelja; po tome što su njeni učenici postali jedan od nezaobilaznih dionika kulturnih događanja općine Pićan gdje su „njihove izvedbe poučno orijentirane na gledatelje, govore o svojim dječjim iskustvima koji su ih oblikovali u ono što su sada i pomažu nam osvijestiti da od djece, itekako, imamo što naučiti“, primjerice kroz radio-igru Trnoplesari promišljali su o odnosima među ljudima koji žive na Općini Pićan (lokalno stanovništvo-iseljenici-doseljenici-ljudi iz centra Pićna-ljudi sa sela) te sugerirali kako pomiriti njihove razlike i razmirice. Vidljivo je to po posebnoj brizi i solidarnosti s potrebitima, njegovanju ljubavi i povezanosti s prirodom

Držimo da se ne radi samo o suvremenim tehničkim mogućnostima komunikacije i povezivanja – nego o njihovoj kvaliteti. Na tome škola već niz godina svjesno radi – uključivanjem u projekte poput u eksperimentalnog programa „Škola za život“, projekt e-Škole, izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje, u program međunarodnog sustava školovanja na metodama iskustvenog učenja u prirodi ( Outward Bound Hrvatska), organiziranjem niza aktivnosti...


Laureati 2019.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2019. dodijeljeno je sa zahvalnošću dvjema školama - učenicima  i učiteljima  Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar  i učenicima i učiteljima  Osnovne škole „Antun i Stjepan Radić“ Gunja. 

 

Laureat: Komercijalna i trgovačke škole Bjelovar (2019.)

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA uručeno je učenicima i učiteljima za zajedništvo u poduhvatu da njihova škola postane učeća zajednica za mir – mjesto stjecanja znanja i usvajanja stavova i vještina koje njeguju međusobne odnose, onemogućuju nasilje a osnažuju za nenasilne obrasce odgovornog građanstva, prijateljstvo, solidarnost i suradnju.

 Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar odgaja i obrazuje učenike u programima prodavač i komercijalist. Obrazovanje prodavača u Bjelovaru seže još u drugu polovicu 19. st., ali se kontinuirani rad bilježi od 1953. godine. U školi je 325 učenika u 14 razrednih odjela te 33 nastavnika i 2 stručne suradnice. Školu većinom polaze učenici hrvatske nacionalnosti, ali i učenici pripadnici manjinskih naroda: Albanci, Srbi, Romi, Bošnjaci. Škola ulaže puno pedagoškog rada da kako bi olakšali odrastanje i školovanje učenicima čiji su roditelji doselili s Kosova.

Osim izvrsnosti u nizu stručnih predmeta i stalnom stručnom napredovanju njezinih nastavnika, škola postupno kroz niz godina uvodi i provodi aktivnosti koje pridonose boljim odnosima, prepoznavanju i onemogućavanju nasilja, jačanju nenasilnog obrasca odgovornog građanstva, prijateljstvo,  solidarnost i suradnju – u školi, u svojoj zajednici i šire. Njihov primjer potvrđuje koliko su ova dva aspekta međusobno povezana - ozračje uvažavanja, njegovanja i jačanja mirovnih potencijala učenika i nastavnika za suosjećanje, nenasilno ophođenje sa sukobima,  suradnju i solidarnost je ozračje koje pogoduje podučavanju i učenju.

Također, Komercijalna i trgovačka škola nas uči kako se ustrajnošću malim koracima – od prvih aktivnosti i tek nekoliko nastavnika/stručnih suradnika, etos mirotvorstva širi - postaje upisan u kurikulum, ugrađen u neformalne ali ipak strukture (kao što su, primjerice  školske  SOVE – savjetovanje o vezama djeluju četiri godine a učenice savjetnice su ove godine nastavile educirati svoje vršnjake za nenasilno rješavanje sukoba, ili Školski volonteri gdje osamdesetak učenika redovno tjedno volontira u zajednici); stvaraju se prilike za povezivanje s drugim školama u Hrvatskoj i međunarodno, postaje se dijelom mreže međusobne podrške. Škola je mjesto gdje se uči i struka ali i za život u njegovoj punini i to otvorenošću za suradnju sa zajednicom a, istovremeno, njihov se utjecaj već sada vraća i  prelijeva na zajednicu. Njihova međusobna suradnja i razmjena je poticajna, motivirajuća i mobilizirajuća! Čestitamo!

 

Laureat: Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“ Gunja (2019.)

Primjer su kako se uvažavanje i proslava različitosti te mirotvorno djelovanje vraćaju kao osjećaj sigurnosti,  radosti, prijateljstva i solidarnosti koje se iz škole „prelijevaju“ na na obitelj, prirodu i zajednicu.

Osnovna škola Stjepan Radić“ u Gunji ima dugu i bogatu tradiciju, a s ponosom kažu da imaju značajnu sadašnjost. Škola broji oko 250 učenika u 20 razrednih odjela i dvije područne škole.  Nastava je organizirana u vrhunski opremljenim učionicama, prostranoj sportskoj dvorani i u „učionici u prirodi“. Iako bilježi pad broja učenika, ne posustaje entuzijazam i posvećenost njezinih nastavnika (34) te stručne službe (3). Do danas su stekli status jedne od najboljih škola: informatički najopremljenija škola,  status „škole filma“, „škole natjecanja“, „Eko i Globe škole s dijamantnim statusom“; škole s „Najljepšim školskim vrtom“.

Svoj entuzijazam, motiviranost i izuzetnu kreativnost crpe iz suradničke interakcije nastavnika i učenika koja se pak, s jedne strane, oslanja a, ujedno, stalno pridonosi međusobnom povjerenju. Samo na tlu takvog povjerenja bilo je moguće naparaviti film u kome učenica govori o svom iskustvu biti žrtvom vršnjačkog nasilja. Film, koji ne samo da dobiva nagrade, nego postaje alatom za rad s mladima na prevenciji nasilja.

Povjerenje, osjećaj sigurnosti i sreće koje imaju učenici ove škole rezultat su stava i vrijednosti za koje se škola opredijelila – uvažavanje je preraslo u proslavu različitosti kao bogatstva. Učenici i vjeroučitelji katoličke (137), islamske (114) i pravoslavne vjeroispovijesti se s razlikama susreću  u sigurnom i prijateljskom okruženju te im te razlike ne predstavljaju prijetnju nego su inspiracija za različite pothvate i projekte. Više od deset godina imaju zajednički molitveni dan „Milijun djece moli zajedno“kada učenike u molitvi predvode katolički i pravoslavni svećenik te islamski imam a naizmjenično se čuje katolička i islamska pjesma učeničkih zborova. Njihove božićne priredbe kreativno prikazuju mirotvorne poruke iz različitih vjerskih učenja te tradicionalne i suvremene kulturne baštine. Jedan je od važnih događaja izvrsno prihvaćen i integriran u zajednicu. A integrira i djecu sa posebnim potrebama!

Ravnatelj, nastavnici, stručno osoblje, učenici, roditelji, zajednica – koristiti ćemo izraz kojim svoj odnos oni opisuju – simbioza - želimo pokazati da je jedini pravi način života zajedništvo!  Ili recimo mi - učeća zajednica za mir! Ima se što slaviti! Čestitamo!

 

Laureati 2018.

dodijeljeno je trima srednjim školama: učenicima i učiteljima Srednje škole Delnice,učenicima i učiteljima Ekonomske škole Vukovar i učenicima i učiteljima Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića.

 

Srednja škola Delnice (2018.)

Ova škola je vrata goranskim srednjoškolcima otvorila daleke 1924.g. U devedeset godina dugoj povijesti omogućila je stjecanje najrazličitijih zvanja potrebnih ljudima svog kraja, iz učionica su izlazili gimnazijalci, ekonomisti, automehaničari, bravari, vodoinstalateri, stolari, predavači... Trenutno školu pohađa 200-tinjak učenika.

Kao škola nastoje djelovati timski i razvijati dobre odnose u sredini gdje se susreću različita narječja, različite nacionalnosti i različite vjerske pripadnosti. Važan im je osjećaj zadovoljstva kod učenika i učitelja. Temama uvažavanja različitosti, nasilju, prevenciji vršnjačkog i rodnog nasilja, rješavanju sukoba nenasilnim putem, odnosu prema zdravlju, prema životinjama i prirodi pristupaju kreativno i solidarno – u školi i u svojoj zajednici. Povezani su s ustanovama u Delnicama i Rijeci, s drugim školama u Hrvatskoj i međunarodno.

Cijenimo nastojanja Srednje škole Delnice da njihova škola bude škola za život potičući kod svojih učenika kapacitete za mirotvorstvo – suosjećanje, kreativnost, mudrost i hrabrost. Hvala. Čestitamo, navijamo i računamo na vas!

 

 Jasminka Lisac,prof. 

 

Ekonomska škola Vukovar (2018.)

Ekonomsku školu Vukovar pohađa 317 učenika u 12 odjela nastave na hrvatskom jeziku i 12 odjela nastave na srpskom jeziku. 59 nastavnika i 6 stručnih suradnika Ekonomske škole Vukovar obrazuju učenike za zanimanja ekonomist, komercijalist i upravni referent.

Održavanje nastave na hrvatskom i srpskom jeziku u okolnostima zajednice duboko povrijeđene i podijeljene ratom izazov je na koje škola kreativno odgovara: postupno, no uporno kroz dugi niz godina planski razvija promicanja mira i kulture mirenja i sustavno stvara prostor za izgradnju zajedništva preko etničkih podjela – i u školi i na izvanškolskim aktivnostima. Poduhvat je to njenog ravnateljstva, nastavnika, nenastavnog osoblja i učenika!

Od 2004.g u smjeru upravni referent u 3. razredu  dva se sata tjedno izučava predmet ljudska prava, a u okviru tog predmeta i načini mirnog rješavanja sporova; na satima razrednika, svaka nova generacija se upoznaje s mirnim načinom rješavanja sporova i važnosti izgradnje kulture mira, a povremeno se provodi dodatna edukacija većeg broja učenika i nastavnika; svaki utorak je sportski utorak, a srijeda glazbena srijeda – mjesto interakcije i zajedništva svih učenika; učenici pod vodstvom profesorica sociologije, ljudskih prava, povijesti, vjeronauka, psihologije, hrvatskog jezika, srpskog jezika, u školi i izvan škole provode brojne humanitarne akcije, a tako i u nizu drugih izvannastavnih aktivnosti učenici  surađuju, upoznaju se, stvaraju prijateljstva...

Primjer ove škole pokazuje nam kako problem – čak sukob, čak strukturno nasilje (odvajanje učenika)  može biti i jest i prilika! Ovo priznanje je tek mala podrška njihovim naporima, pravu NAGRADU oni već imaju – ima već učenika i učenica koji su izašli, izlaze iz njihove škole i sudjeluju u građenju mira u Vukovaru! Hvala! Čestitamo!

David Mrđanov   

 

   

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića (2018.)

 Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića je sljednica istoimene medrese koja je osnovana 1992. godine kao posljedice velikog vala izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Školu pohađa stotinjak učenika i učenica a interes za upis iz godine u godinu raste.

Ovako opisuju svoju misiju : pružiti učenicima lijepi islamski odgoj i kvalitetno obrazovanje kako bi svojim znanjem, idejama i ponašanjem promovirali i štitili univerzalne vrijednosti poput: poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava i jednakopravnosti, koje su i islamske vrijednosti. Od svoga osnutka, planski, mudro i ustrajno pokreću, provode i razvijaju dugoročne aktivnosti koje za cilj imaju jačanje razumijevanja i života u različitosti: maturanti pripremaju tematske Maturalne akademije u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ (tema 2016.g. je bila „Mir u svijetu“); organiziraju i sudjeluju na međureligijskim susretima učenika i učenica s polaznicima drugih vjerskih i ostalih škola; organiziraju predavanja, radionice i konferencije koje pridonose pristupanju razlikama kao bogatstvu; rade projekte o povijesti radi budućnosti te humanitarne akcije i akcije integracije izbjeglica; snimili su petominutni film o miru povodom 30. obljetnice duha Asiza i kako bi podigli svoj glas protiv svakodnevnog nasilja i ubijanja u Siriji, Iraku i Jemenu.

Sve te aktivnosti smislen su napor u prevladavanju izazova današnjice kada se religije zloupotrebljavaju u političke i ratnohuškačke i terorističke svrhe te biti muslimanom predstavlja teškoću. Učitelji i učenici Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića odgovaraju na taj izazov otvorenošću prema drugima. Razumiju da je to put i njime ustrajno koračaju gradeći mostove povjerenja. To, uspostavljeno povjerenje koje imaju u zajednici – to je njihovo najveće postignuće. Svjesni su ga i njeguju ga!

Po tome je Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića dragocjena Hrvatskoj i Europi. Učimo od njih!

 

Ravnatelj Mevludi Arslani, mag. arab.

 

Laureat: Oš Hugo Badalić Slavonski Brod (2017.) 

Priznanje je uručeno učenicima i nastavnicima Oš Hugo Badalić za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju i nastojanja da njihova škola bude mjesto prijateljskih odnosa, zajedništva i solidarnosti.

Škola koja danas nosi naziv pjesnika Huge Badalića osnovana je prije šezdestak godina, broji 742 učenika, nastava se održava u dvije školske zgrade. Matična i područna škola na Jelasu podjednake su po brojnosti, područnu školu pohađa trenutno 213 učenika pripadnika romske nacionalne manjine što čini 51% ukupnoga broja učenika područne škole. U školi radi 61 učitelj i 5 stručnih suradnika, romska pomagačica u produženom boravku te pet asistentica učenika s posebnim poteškoćama.

Tri su izazova na koju nastavnici i stručno osoblje škole Hugo Badalić odgovaraju ustrajno usavršavajući svoje stručne kompetencije i sustavno stvarajući prostor za integraciju, suradnju i  zajedništvo kako razlike ne bi odvajale nego približavale njihove učenike.

Ti izazovi su: kako smanjiti nasilje u školi; kako prevladati jezičnu i kulturološku barijeru između romskih učenika i većinskog stanovništva te stvoriti poticajno okruženje za učenje i zajedništvo;  te kako integrirati učenike s intelektualnim poteškoćama.

Programe UNICEF-a „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ provode od 2003. godine te i nakon dovršetka progama 2013. nastoje ostati ŠKOLA BEZ NASILJA i aktivni su u mreži ŠKOLA BEZ NASILJA. Započeli su edukaciju učenika za školske medijatore.

Ozbijno rade na uključivanju romske djece u školu i društvo, smanjenju predrasuda i stereotipa o Romima, organiziraju zajednički kulturni program, školsku proslavu Međunarodnog dana Roma, predstavljanje romskog jezika i izričaja. Izlaze iz škole u romsku zajednicu.

Učenici s intelektualnim poteškoćama imaju posebnu pažnju i ove su godine sudjelovali na natjecanjima.

Ovo Priznanje, međutim, nije priznanje za postignuća. Ono je, prije svega, iskaz podrške, pohvale i zahvale za to što škola (nastavnici) ne izbjegavaju, ne zanemaruju, ne umanjuju teškoće koje su dio njihove i naše realnosti – nasilje, isključivanje drugih i drugačijih, nesigurnost i strah marginaliziranih. Oni njima pristupaju ozbiljno i ustrajno kao mjestima učenja i mogućeg rasta i razvoja. Učenici, nastavnici i roditelji polako grade svoju školu kao učeću zajednicu za mir. Vaši nastavnici, učenici i roditelji već sada imaju „koristi“, imaju razloga osjećati se dobro jer sudjeluju i doprinose izgradnji svoje škole kao učeće zajednice! Zajednica, naše društvo i svijet već sada imaju „koristi“ od takvih nastavnika, učenika, škole!  A vjerujemo da će tek imati od ljudi koji će odrasti u takvom okruženju! Hvala i sretno!


Željka Mendek Ocelić i učenici Oš Huge Badalić Slavonski Brod primaju Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2017.

 

 

Laureat: Oš Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko (2016.)

Priznanje je dodjeljeno učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Rasli zajedno i naučili živjeti različitosti!

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nalazi se u srcu Gorskog kotara, a s radom je započela 1785. godine. Povezanost škole s područnim školama i većim središtima je otežana, prometna povezanost naselja moguća je jednom dnevno, a u neka se može doći isključivo osobnim automobilom. Od ukupno 266 učenika škole, 85 je putnika, a od ukupno 44 učitelja i stručna suradnika, 31 putuje na svoje radno mjesto. Školu karakterizira nacionalna raznolikost, 45% učenika srpske je nacionalnosti, 55% hrvatske, a isti je omjer među učiteljima. Omogućena je izborna nastava za srpsku nacionalnu manjinu, učenici i njihovi roditelji ovakav oblik nastave prepoznaju kao poticaj u odrastanju njihove djece te ju u nekim područnim školama odabiru pohađati i učenici hrvatske nacionalnosti.

Vizija škole koju odabiru i na kojoj učitelji i učenici OŠ I.G.Kovačić Vrbovsko temelje svoj odgojno –obrazovni rad  tolerancija je za različitosti, nenasilno rješavanje sukoba te znanje.

Ostvaruju ju kroz nastavni program te razne projekte i programe. Raspršenost škola, putovanje i različitost,  iskustva su koja su ih povezuju i osnažuju u radu jer im pristupaju kao prilici za dodatne dimenzije kvalitetnog rada u odgojno – obrazovnom procesu. Posebno ulažu napore kako bi pridonijeli osjećaju sigurnosti, snage i slobode svojih učenika, njihovih roditelja i učitelja škole unutar nastavnog procesa, ali i u cjelokupnoj lokalnoj zajednici prožetoj šarolikošću stavova i uvjerenja.

Programe koje škola provodi usmjereni su sveobuhvatnom i proaktivnom pristupu podržavanja mira i nenasilja, kao što su:

projekt „ Ćirilica i latinica jedinstvo različitosti“ u  sklopu  kojega učenici uče ćirilično pismo u osnovnim školama nevezano uz nacionalnu pripadnost;

izborna nastava triju vjeronauka - katolički, pravoslavni i baptistički uz suradnju vjeroučitelja koja je rezultirala zajedničkim obilaskom svetišta i objavom publikacije koja ističe vrijednost i značaj zajedničke (katoličke i pravoslavne) sakralne baštine "Sakralna baština našeg kraja"; 

školski medijacijski centar radi sedmu godinu, a osim učitelja medijatora-instruktora, stručno usavršavanje prošli su svi učitelji, educirani su učenici medijatori te njihovi roditelji;

programi prepoznavanja i nenasilne obrane u situaciji fizičkog nasilja, kao i  prevencije nasilja u mladenačkim vezama za učenike sedmih i osmih razreda u kojem istražuju kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i odnose; 

program kreativne socijalizacijske skupine koji se provodi s učenicima i  roditeljima iz rizičnih obitelji radi jačanja klime poticajne za zdravo odrastanje;

unazad godinu dana pokrenuto je desetak aktivnosti pod zajedničkim zajedničkim nazivom "Putovima prijateljstva" kojima se potiče učenike na uvažavanje različitosti, toleranciju, povezanost različitih kultura i međusobno bolje upoznavanje;

povezali su se sa školama iz Slovenije, Srbije i Rusije, radili su na upoznavanju zemalja engleskog govornog područja ("3E = Explore and Enjoy in English") i na osvještavanju problema Afrike ("Škole za Afriku");

kroz projekt "MIGRANTS: THEN AND NOW" poticali su učenike na istraživanje vlastitih obiteljskih stabala u kontekstu migracije s ciljem razvoja tolerancije prema drugim kulturama;

uspješno sudjeluju u kvizu znanja – Domovina RH.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko pokazuje kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

 

Učenici i učenice oš I.G. Kovačić na nagradnoj posjeti Osijeku i Vukovaru, travanj 2017.

 


Laureat: Ekonomska i turistička škola Daruvar (2015.)

Izvrsni u struci -  angažirani građani – dobri ljudi!

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015 dodijeljeno je učenicimanastavnicima i suradnicima Ekonomske i turističke škole Daruvar za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Ekonomska i turistička škola  jedna od najstarijih srednjih škola u Daruvaru. Preko 400 učenika u 19 razreda dolaze iz  Bjelovarsko – bilogorske i Požeško – slavonske županije, veliki broj učenika je porijeklom iz BiH i sa Kosova, školu pohađaju učenici češke i srpske nacionalne manjine. Škola izučava za više zanimanja: ekonomist, hotelijersko-turistički i agroturistički tehničar, prodavač, kuhar i konobar. Izvrsnost u obrazovanju za ta zanimanja potvrdili su nizom nagrada na državnoj i međunarodnoj razini.

No, Ekonomska i turistička škola Daruvar svoje učenike istovremeno odgaja, obrazuje i oprema i za angažiran život u zajednici – potiče aktivno uključivanje mladih u lokalnu zajednicu promičući mir, solidarnost, suradnju i toleranciju među različitim dionicima društva, etničkim i interesnim skupinama.

Kroz niz suradničkih projekata s organizacijama civilnoga društva, institucijama, međunarodnim organizacijama te sudjelovanjem u građanskom odgoju i obrazovanju, učenici i nastavnici Ekonomske i turističke škole kontinuirano unapređuju razumijevanje demokracije i temeljnog koncepta ljudskog dostojanstva, slobode i prava, uče, promišljaju i sudjeluju u unapređivanju lokalne samouprave (Škola ljudskih pravaModel međunarodnog kaznenog sudaProjekt za bolji grad).

O nasilju uče kroz sjećanja na tragično iskustvo holokausta u ljudskoj povijesti, kao i o povijesnom razumijevanju borbe protiv fašizma i antisemitizma (projekti Šafran- sadanja žutih šafrana, izložba Anna Frank – povijest za budućnost  te Šetnja sjećanja  povezuju učenike diljem Hrvatske i Europe na temu percepcije spomenika i povijesti). Zatim, prorađuju teme nasilja među mladima, ženama, u obitelji i putem elektroničkih medija te sudjeluju u preventivnim kampanjama (Nasilje ostavlja tragoveZvoni za nenasilje, Muško NE nasilju nad ženama, Zašto samo promatramo).  Učenici imaju prilike promišljati vrijednosti i upoznati vještine potrebne za dijalog, nenasilnu komunikaciju, upravljane sukobom  i nenasilne društvene promjene (sudjeluju na ljetnoj Školi mira, uče o češkoj manjini u povijesti svog zavičaja).

Istovremeno djelima solidarnosti – volontiranjem u udrugama i ustanovama (Pučka knjižnica, Dom za stare i nemoćne, Crveni križ, Udruga invalida i druge) i humanitarnim aktivnostima pokazuju brigu o potrebitima.

Priča o Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar nas ohrabruje jer govori o osnaživanju koje proizlazi iz sinergije osobnog razvoja s radom za opće dobro. Radeći za opće dobro mladi ljudi postaju samosvjesni,  razvijaju  svoje potencijale za suosjećanje, za hrabrost, za kreativnost i za mudrost, dobivaju znanja i vještine, povezuju se s drugima i rade ono što ih ispunjava i čini zadovoljnima i radosnima!  Izvrsni u struci - angažirani građani – dobri ljudi!

U Ekonomskoj i turističkoj školi  Daruvar na tom putu zajedno koračaju nastavnici, učenici i brojni suradnici. To ovim Priznanjem želimo proslaviti!

 

 Mario Volgemut i  Ivana Komljenović, učenici 3. razreda, Radmila Frantal,  koordinatorica za Građanski odgoj i obrazovanje, Dinka Ivanović, ravnateljica Ekonomske i turističke škole Daruvar na svečanoj dodjeli Priznanja, 9. prosinca 2015, Hrvatsko narodno kazalište Osijek

Govor gđe. Dinke Ivanović možete vidjeti ovdje            

Govor gđe. Radmile Frantal možete vidjeti ovdje

 

 

NOMINACIJE

Odbor mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ je tijekom 2015./2016./2017./2018./2019. primio ukupno 53 vrijednih nominacija iz 14 županija, te ima tešku zadaću pri odabiru.

Prema propozicijama natječaja nominacije koje su ušle u izbor prenose se u naredna dva godišnja ciklusa.

Ohrabruje kako školske zajednice sebe razumijevaju mirotvornima i mironosnima.

Svaka od predloženih škola ima višegodišnje usmjerenje prema razvijanju odgoja za nenasilje, aktivno građanstvo, solidarnost i suradnju. Na taj način škola postaje zajednica koja je aktivna u životu svoje lokalne sredine - mirotvorna. Aktivnosti i programi su u jednom dijelu slični kod većine škola– dio nacionalnih ili međunarodnih projekata, ali svaka škola ima svoju specifičnost – koja odgovara kreativnom odgovoru na potrebe, okruženje i kapacitete. Prepoznajemo i veliku ulogu posebno motiviranih i posvećenih nastavnika, ravnatelja i pedagoga. Ohrabruje suradnja škola s organizacijama civilnoga društva, različitim institucijama, lokalnim upravama i drugim školama te sudjelovanje u međunarodnim projektima i razmjenama.

Želimo  da u tome ustraju i rastu i dalje!

Da bi im u tome bili podrška, pokrenuli smo inicijativu Forum MIROTVORNA ŠKOLA kako bi stvarali prilike za susrete, razmjenu i suradnju! Prvi Forum MIROTVORNA ŠKOLA održan je u Osijeku 1. rujna 2017. Sudjelovalo je 16 škola iz osam županija. U tijeku je formiranje platforme nezavisne inicijative Forum MIROTVORNA ŠKOLA.

 

NOMINIRANE ŠKOLE

 1. Ekonomska i turistička škola Daruvar, dobitnica Priznanja 2015.
 2. Oš I. G. Kovačić Vrbovsko, dobitnica 2016.
 3. OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod (2017.)
 4. Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (2017.)
 5. OŠ Antun i Stjepan Radić Gunja (2017.)
 6. OŠ Centar Rijeka (2017.)
 7. OŠ Đuro Ester Koprivnica (2017.)
 8. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (2017.)
 9. OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac (2017.)
 10. OŠ Viktorovac Sisak (2017.)
 11. Druga gimnazija Varaždin (2017.)
 12. OŠ Ljudevit Gaj, Mihovljan (2016),nadopuna 2017.
 13. Graditeljsko geodetska škola Osijek (2016.)
 14. Srednja škola Novi Marof (2016.) nadopuna 2017.
 15. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske toplice (2016.), 2017.
 16. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (2016.)
 17. Ekonomska i upravna škola Osijek (2016.),nadopuna 2017.
 18. Ekonomska škola Vukovar(2016.)
 19. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (2016.), dopuna 2017.
 20. Gospodarska škola Varaždin (2016.)
 21. Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (2016.),dopuna 2017.
 22. Srednja škola Delnice (2016.),dopuna 2017.
 23. Medicinska škola Osijek (2016.)
 24. Islamska gimnazija dr. Ahmeta Smailovića (2016.), dopuna 2017.
 25. OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Ogulin (2015.),nadopuna 2016. i 2017.
 26. OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac(2015), nadopuna 2016. i 2017.
 27. OŠ kralja Tomislava Našice (2015.),nadopuna 2016. i 2017.
 28. OŠ Tina Ujevića, Zagreb (2015.), nadopuna 2016.
 29. OŠ Drago Gervais, Brešca (2015.) 2016. i 2017.
 30. OŠ Stjepan Radić, Metković (2015.), nadopuna 2016. i 2017.
 31. OŠ Petra Perice, Makarska (2015.)
 32.  OŠ Mertojak, Split (2015.), nadopuna 2016. i 2017.
 33. OŠ Mate Lovraka Kutina (2015.), 2017.
 34. Prva Riječka gimnazija (2015), nadopuna 2016.
 35. Srednja škola Čakovec -(2015.), nadopuna 2016.
 36. Srednja škola Dalj (2015.)
 37. Srednja škola Pregrada (2015.), nadopuna 2016. i 2017.
 38. Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (2015.), nadopuna 2016.
 39. OŠ Stjepana Bencekovića Horvati (2015.), nadopuna 2016.
 40. OŠ Šime Budinića Zadar(2015), nadopuna 2016. i 2017.