PRIZNANJE MIROTVORNA ŠKOLA

PRIZNANJE MIROTVORNA ŠKOLA PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" MIROTVORNA ŠKOLA je nova kategorija priznanja, uvedena je 2015 g. Namijenjena je osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje potiču odgoj za mir, primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, suradnju i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

 

Učenici i nastavnici dvaju osnovnih škola su dobili Priznanje „Krunoslav Sukić“ za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici To su oš M. Brozović iz Kastava (2011.) i oš E. Kumičić iz Rijeke (2014.). Oni su sami prepoznali da aktivnosti koje provode pridonose kulturi solidarnosti, mirotvorstva i nenasilja u njihovoj školi i u njihovoj zajednici. Tako su nas potaknuli da ustanovimo novu, posebnu kategoriju priznanja – Mirotvorna škola! Na taj način nastojimo odgovoriti i na potrebu da cjelokupnost odgojnih nastojanja jedne školske zajednice bude uzeta u obzir, vrednovana te društveno uvažena i priznata.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA dodjeljuje se osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje potiču odgoj za mir, nenasilje i suradnju te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice. Uz elemente mirovnog i građanskog odgoja razvijaju i procedure i strukture za prevenciju nasilja te mirno rješavanje sukoba, a potiču i podržavaju angažiranost  svojih učenika u zajednici!

Ovo priznanje prepoznaje i podržava škole koje pridonose da kao društvo nenasilnim metodama napredujemo prema solidarnoj, pravednoj, miroljubivoj i mironosnoj zajednici.  U takvoj zajednici su kvaliteta života, poželjna budućnost i zajednička nada utemeljeni na ljudskoj povezanosti i povjerenju, tu se ljudski potencijali ne razvijaju na štetu drugoga nego, upravo obrnuto – kroz solidarnost, uključivanje i suradnju – običnih ljudi, mladih i starih, ljudi sa posebnim potrebama i onih s posebnim odgovornostima u zajednici (škole, zdravstvene ustanove, udruge, lokalna samouprava…). U takvoj  zajednici različitosti (etnička, vjerska ili bilo koja druga) obogaćuju i poticaj su kreativnosti a ne prijetnja.

PRIZNANJE „KRUNOSLAV SUKIĆ“ MIROTVORNA ŠKOLA namijenjena je školskim zajednicama koje upućuje svoje učenike i djelatnike upravo na taj smjer. 

Priznanje se sastoji od diplome te studijsko-edukatvinog posjeta Osijeku/nekom drugom području u Hrvatskoj za 20 učenika i nastavnika. Studijsko putovanje koje nagrađena škola dobiva financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarsvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zaklada Evens i Grad Osijek.

Javni natječaj za Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA traje od 5. rujna - 15. studenoga svake godine. Objava dobitne škole je 9. prosinca povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Prema propozicijama natječaja nominacije koje su ušle u izbor prenose se u naredna dva godišnja ciklusa.

Reportaže s nagradnih studijskih posjeta možete pogledati na  http://krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/video-galerija/

 

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA

 

Laureat: Oš Hugo Badalić Slavonski Brod (2017) 

Priznanje je uručeno učenicima i nastavnicima Oš Hugo Badalić za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju i nastojanja da njihova škola bude mjesto prijateljskih odnosa, zajedništva i solidarnosti.

Škola koja danas nosi naziv pjesnika Huge Badalića osnovana je prije šezdestak godina, broji 742 učenika, nastava se održava u dvije školske zgrade. Matična i područna škola na Jelasu podjednake su po brojnosti, područnu školu pohađa trenutno 213 učenika pripadnika romske nacionalne manjine što čini 51% ukupnoga broja učenika područne škole. U školi radi 61 učitelj i 5 stručnih suradnika, romska pomagačica u produženom boravku te pet asistentica učenika s posebnim poteškoćama.

Tri su izazova na koju nastavnici i stručno osoblje škole Hugo Badalić odgovaraju ustrajno usavršavajući svoje stručne kompetencije i sustavno stvarajući prostor za integraciju, suradnju i  zajedništvo kako razlike ne bi odvajale nego približavale njihove učenike.

Ti izazovi su: kako smanjiti nasilje u školi; kako prevladati jezičnu i kulturološku barijeru između romskih učenika i većinskog stanovništva te stvoriti poticajno okruženje za učenje i zajedništvo;  te kako integrirati učenike s intelektualnim poteškoćama.

Programe UNICEF-a „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ provode od 2003. godine te i nakon dovršetka progama 2013. nastoje ostati ŠKOLA BEZ NASILJA i aktivni su u mreži ŠKOLA BEZ NASILJA. Započeli su edukaciju učenika za školske medijatore.

Ozbijno rade na uključivanju romske djece u školu i društvo, smanjenju predrasuda i stereotipa o Romima, organiziraju zajednički kulturni program, školsku proslavu Međunarodnog dana Roma, predstavljanje romskog jezika i izričaja. Izlaze iz škole u romsku zajednicu.

Učenici s intelektualnim poteškoćama imaju posebnu pažnju i ove su godine sudjelovali na natjecanjima.

Ovo Priznanje, međutim, nije priznanje za postignuća. Ono je, prije svega, iskaz podrške, pohvale i zahvale za to što škola (nastavnici) ne izbjegavaju, ne zanemaruju, ne umanjuju teškoće koje su dio njihove i naše realnosti – nasilje, isključivanje drugih i drugačijih, nesigurnost i strah marginaliziranih. Oni njima pristupaju ozbiljno i ustrajno kao mjestima učenja i mogućeg rasta i razvoja. Učenici, nastavnici i roditelji polako grade svoju školu kao učeću zajednicu za mir. Vaši nastavnici, učenici i roditelji već sada imaju „koristi“, imaju razloga osjećati se dobro jer sudjeluju i doprinose izgradnji svoje škole kao učeće zajednice! Zajednica, naše društvo i svijet već sada imaju „koristi“ od takvih nastavnika, učenika, škole!  A vjerujemo da će tek imati od ljudi koji će odrasti u takvom okruženju! Hvala i sretno! Željka Mendek Ocelić i učenici Oš Huge Badalić Slavonski Brod primaju Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2017.

Važan dio Priznanja je nagradna 7-dnevna studijska posjeta s programom "Mir je u našim rukama" za skupinu učenika, nastavnika i roditelja! Svi se tome radujemo!

 

 

 

Laureat: Oš Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko (2016)

Priznanje je dodjeljeno učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

 

Rasli zajedno i naučili živjeti različitosti!

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nalazi se u srcu Gorskog kotara, a s radom je započela 1785. godine. Povezanost škole s područnim školama i većim središtima je otežana, prometna povezanost naselja moguća je jednom dnevno, a u neka se može doći isključivo osobnim automobilom. Od ukupno 266 učenika škole, 85 je putnika, a od ukupno 44 učitelja i stručna suradnika, 31 putuje na svoje radno mjesto. Školu karakterizira nacionalna raznolikost, 45% učenika srpske je nacionalnosti, 55% hrvatske, a isti je omjer među učiteljima. Omogućena je izborna nastava za srpsku nacionalnu manjinu, učenici i njihovi roditelji ovakav oblik nastave prepoznaju kao poticaj u odrastanju njihove djece te ju u nekim područnim školama odabiru pohađati i učenici hrvatske nacionalnosti.

Vizija škole koju odabiru i na kojoj učitelji i učenici OŠ I.G.Kovačić Vrbovsko temelje svoj odgojno –obrazovni rad  tolerancija je za različitosti, nenasilno rješavanje sukoba te znanje.

Ostvaruju ju kroz nastavni program te razne projekte i programe. Raspršenost škola, putovanje i različitost,  iskustva su koja su ih povezuju i osnažuju u radu jer im pristupaju kao prilici za dodatne dimenzije kvalitetnog rada u odgojno – obrazovnom procesu. Posebno ulažu napore kako bi pridonijeli osjećaju sigurnosti, snage i slobode svojih učenika, njihovih roditelja i učitelja škole unutar nastavnog procesa, ali i u cjelokupnoj lokalnoj zajednici prožetoj šarolikošću stavova i uvjerenja.

Programe koje škola provodi usmjereni su sveobuhvatnom i proaktivnom pristupu podržavanja mira i nenasilja, kao što su:

projekt „ Ćirilica i latinica jedinstvo različitosti“ u  sklopu  kojega učenici uče ćirilično pismo u osnovnim školama nevezano uz nacionalnu pripadnost;

izborna nastava triju vjeronauka - katolički, pravoslavni i baptistički uz suradnju vjeroučitelja koja je rezultirala zajedničkim obilaskom svetišta i objavom publikacije koja ističe vrijednost i značaj zajedničke (katoličke i pravoslavne) sakralne baštine "Sakralna baština našeg kraja"; 

školski medijacijski centar radi sedmu godinu, a osim učitelja medijatora-instruktora, stručno usavršavanje prošli su svi učitelji, educirani su učenici medijatori te njihovi roditelji;

programi prepoznavanja i nenasilne obrane u situaciji fizičkog nasilja, kao i  prevencije nasilja u mladenačkim vezama za učenike sedmih i osmih razreda u kojem istražuju kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i odnose; 

program kreativne socijalizacijske skupine koji se provodi s učenicima i  roditeljima iz rizičnih obitelji radi jačanja klime poticajne za zdravo odrastanje;

unazad godinu dana pokrenuto je desetak aktivnosti pod zajedničkim zajedničkim nazivom "Putovima prijateljstva" kojima se potiče učenike na uvažavanje različitosti, toleranciju, povezanost različitih kultura i međusobno bolje upoznavanje;

povezali su se sa školama iz Slovenije, Srbije i Rusije, radili su na upoznavanju zemalja engleskog govornog područja ("3E = Explore and Enjoy in English") i na osvještavanju problema Afrike ("Škole za Afriku");

kroz projekt "MIGRANTS: THEN AND NOW" poticali su učenike na istraživanje vlastitih obiteljskih stabala u kontekstu migracije s ciljem razvoja tolerancije prema drugim kulturama;

uspješno sudjeluju u kvizu znanja – Domovina RH.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko pokazuje kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

 

Učenici i učenice oš I.G. Kovačić na nagradnoj posjeti Osijeku i Vukovaru, travanj 2017.

 

 

 

Laureat: Ekonomska i turistička škola Daruvar (2015)

 

 Izvrsni u struci -  angažirani građani – dobri ljudi!

 

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015 dodijeljeno je učenicimanastavnicima i suradnicima Ekonomske i turističke škole Daruvar za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Ekonomska i turistička škola  jedna od najstarijih srednjih škola u Daruvaru. Preko 400 učenika u 19 razreda dolaze iz  Bjelovarsko – bilogorske i Požeško – slavonske županije, veliki broj učenika je porijeklom iz BiH i sa Kosova, školu pohađaju učenici češke i srpske nacionalne manjine. Škola izučava za više zanimanja: ekonomist, hotelijersko-turistički i agroturistički tehničar, prodavač, kuhar i konobar. Izvrsnost u obrazovanju za ta zanimanja potvrdili su nizom nagrada na državnoj i međunarodnoj razini.

No, Ekonomska i turistička škola Daruvar svoje učenike istovremeno odgaja, obrazuje i oprema i za angažiran život u zajednici – potiče aktivno uključivanje mladih u lokalnu zajednicu promičući mir, solidarnost, suradnju i toleranciju među različitim dionicima društva, etničkim i interesnim skupinama.

Kroz niz suradničkih projekata s organizacijama civilnoga društva, institucijama, međunarodnim organizacijama te sudjelovanjem u građanskom odgoju i obrazovanju, učenici i nastavnici Ekonomske i turističke škole kontinuirano unapređuju razumijevanje demokracije i temeljnog koncepta ljudskog dostojanstva, slobode i prava, uče, promišljaju i sudjeluju u unapređivanju lokalne samouprave (Škola ljudskih pravaModel međunarodnog kaznenog sudaProjekt za bolji grad).

O nasilju uče kroz sjećanja na tragično iskustvo holokausta u ljudskoj povijesti, kao i o povijesnom razumijevanju borbe protiv fašizma i antisemitizma (projekti Šafran- sadanja žutih šafrana, izložba Anna Frank – povijest za budućnost  te Šetnja sjećanja  povezuju učenike diljem Hrvatske i Europe na temu percepcije spomenika i povijesti). Zatim, prorađuju teme nasilja među mladima, ženama, u obitelji i putem elektroničkih medija te sudjeluju u preventivnim kampanjama (Nasilje ostavlja tragoveZvoni za nenasilje, Muško NE nasilju nad ženama, Zašto samo promatramo).  Učenici imaju prilike promišljati vrijednosti i upoznati vještine potrebne za dijalog, nenasilnu komunikaciju, upravljane sukobom  i nenasilne društvene promjene (sudjeluju na ljetnoj Školi mira, uče o češkoj manjini u povijesti svog zavičaja).

Istovremeno djelima solidarnosti – volontiranjem u udrugama i ustanovama (Pučka knjižnica, Dom za stare i nemoćne, Crveni križ, Udruga invalida i druge) i humanitarnim aktivnostima pokazuju brigu o potrebitima.

Priča o Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar nas ohrabruje jer govori o osnaživanju koje proizlazi iz sinergije osobnog razvoja s radom za opće dobro. Radeći za opće dobro mladi ljudi postaju samosvjesni,  razvijaju  svoje potencijale za suosjećanje, za hrabrost, za kreativnost i za mudrost, dobivaju znanja i vještine, povezuju se s drugima i rade ono što ih ispunjava i čini zadovoljnima i radosnima!  Izvrsni u struci - angažirani građani – dobri ljudi!

U Ekonomskoj i turističkoj školi  Daruvar na tom putu zajedno koračaju nastavnici, učenici i brojni suradnici. To ovim Priznanjem želimo proslaviti!

 

 Mario Volgemut i  Ivana Komljenović, učenici 3. razreda, Radmila Frantal,  koordinatorica za Građanski odgoj i obrazovanje, Dinka Ivanović, ravnateljica Ekonomske i turističke škole Daruvar na svečanoj dodjeli Priznanja, 9. prosinca 2015, Hrvatsko narodno kazalište Osijek

Govor gđe. Dinke Ivanović možete vidjeti ovdje            

Govor gđe. Radmile Frantal možete vidjeti ovdje

 

 

NOMINACIJE

Odbor mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ je tijekom 2015./2016./2017. primio ukupno 40 vrijednih nominacija za 20 osnovnih i 20 srednjih škola iz 14 županija, te ima tešku zadaću pri odabiru.

Prema propozicijama natječaja nominacije koje su ušle u izbor prenose se u naredna dva godišnja ciklusa.

Ohrabruje kako školske zajednice sebe razumijevaju mirotvornima i mironosnima.

Svaka od predloženih škola ima višegodišnje usmjerenje prema razvijanju odgoja za nenasilje, aktivno građanstvo, solidarnost i suradnju. Na taj način škola postaje zajednica koja je aktivna u životu svoje lokalne sredine - mirotvorna. Aktivnosti i programi su u jednom dijelu slični kod većine škola– dio nacionalnih ili međunarodnih projekata, ali svaka škola ima svoju specifičnost – koja odgovara kreativnom odgovoru na potrebe, okruženje i kapacitete. Prepoznajemo i veliku ulogu posebno motiviranih i posvećenih nastavnika, ravnatelja i pedagoga. Ohrabruje suradnja škola s organizacijama civilnoga društva, različitim institucijama, lokalnim upravama i drugim školama te sudjelovanje u međunarodnim projektima i razmjenama.

Želimo  da u tome ustraju i rastu i dalje!

Da bi im u tome bili podrška, pokrenuli smo inicijativu Forum MIROTVORNA ŠKOLA kako bi stvarali prilike za susrete, razmjenu i suradnju! Prvi Forum MIROTVORNA ŠKOLA održan je u Osijeku 1. rujna 2017. Sudjelovalo je 16 škola iz osam županija. U tijeku je formiranje platforme nezavisne inicijative Forum MIROTVORNA ŠKOLA.

 

NOMINIRANE ŠKOLE

 1. Ekonomska i turistička škola Daruvar, dobitnica Priznanja 2015.
 2. Oš I. G. Kovačić Vrbovsko, dobitnica 2016.
 3. OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod (2017.)
 4. Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (2017.)
 5. OŠ Antun i Stjepan Radić Gunja (2017.)
 6. OŠ Centar Rijeka (2017.)
 7. OŠ Đuro Ester Koprivnica (2017.)
 8. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (2017.)
 9. OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac (2017.)
 10. OŠ Viktorovac Sisak (2017.)
 11. Druga gimnazija Varaždin (2017.)
 12. OŠ Ljudevit Gaj, Mihovljan (2016),nadopuna 2017.
 13. Graditeljsko geodetska škola Osijek (2016.)
 14. Srednja škola Novi Marof (2016.) nadopuna 2017.
 15. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske toplice (2016.), 2017.
 16. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (2016.)
 17. Ekonomska i upravna škola Osijek (2016.),nadopuna 2017.
 18. Ekonomska škola Vukovar(2016.)
 19. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (2016.), dopuna 2017.
 20. Gospodarska škola Varaždin (2016.)
 21. Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (2016.),dopuna 2017.
 22. Srednja škola Delnice (2016.),dopuna 2017.
 23. Medicinska škola Osijek (2016.)
 24. Islamska gimnazija dr. Ahmeta Smailovića (2016.), dopuna 2017.
 25. OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Ogulin (2015.),nadopuna 2016. i 2017.
 26. OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac(2015), nadopuna 2016. i 2017.
 27. OŠ kralja Tomislava Našice (2015.),nadopuna 2016. i 2017.
 28. OŠ Tina Ujevića, Zagreb (2015.), nadopuna 2016.
 29. OŠ Drago Gervais, Brešca (2015.) 2016. i 2017.
 30. OŠ Stjepan Radić, Metković (2015.), nadopuna 2016. i 2017.
 31. OŠ Petra Perice, Makarska (2015.)
 32.  OŠ Mertojak, Split (2015.), nadopuna 2016. i 2017.
 33. OŠ Mate Lovraka Kutina (2015.), 2017.
 34. Prva Riječka gimnazija (2015), nadopuna 2016.
 35. Srednja škola Čakovec -(2015.), nadopuna 2016.
 36. Srednja škola Dalj (2015.)
 37. Srednja škola Pregrada (2015.), nadopuna 2016. i 2017.
 38. Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (2015.), nadopuna 2016.
 39. OŠ Stjepana Bencekovića Horvati (2015.), nadopuna 2016.
 40. OŠ Šime Budinića Zadar(2015), nadopuna 2016. i 2017.