PRIZNANJE MIROTVORNA ŠKOLA

PRIZNANJE MIROTVORNA ŠKOLA PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" MIROTVORNA ŠKOLA je nova kategorija priznanja, uvedena je 2015 g. Namijenjena je osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje potiču odgoj za mir, primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, suradnju i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

 

Učenici i nastavnici dvaju osnovnih škola su dobili Priznanje „Krunoslav Sukić“ za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici To su oš M. Brozović iz Kastava (2011.) i oš E. Kumičić iz Rijeke (2014.). Oni su sami prepoznali da aktivnosti koje provode pridonose kulturi solidarnosti, mirotvorstva i nenasilja u njihovoj školi i u njihovoj zajednici. Tako su nas potaknuli da ustanovimo novu, posebnu kategoriju priznanja – Mirotvorna škola! Na taj način nastojimo odgovoriti i na potrebu da cjelokupnost odgojnih nastojanja jedne školske zajednice bude uzeta u obzir, vrednovana te društveno uvažena i priznata.

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA dodjeljuje se osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj koje potiču odgoj za mir, nenasilje i suradnju te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice. Uz elemente mirovnog i građanskog odgoja razvijaju i procedure i strukture za prevenciju nasilja te mirno rješavanje sukoba, a potiču i podržavaju angažiranost  svojih učenika u zajednici!

Ovo priznanje prepoznaje i podržava škole koje pridonose da kao društvo nenasilnim metodama napredujemo prema solidarnoj, pravednoj, miroljubivoj i mironosnoj zajednici.  U takvoj zajednici su kvaliteta života, poželjna budućnost i zajednička nada utemeljeni na ljudskoj povezanosti i povjerenju, tu se ljudski potencijali ne razvijaju na štetu drugoga nego, upravo obrnuto – kroz solidarnost, uključivanje i suradnju – običnih ljudi, mladih i starih, ljudi sa posebnim potrebama i onih s posebnim odgovornostima u zajednici (škole, zdravstvene ustanove, udruge, lokalna samouprava…). U takvoj  zajednici različitosti (etnička, vjerska ili bilo koja druga) obogaćuju i poticaj su kreativnosti a ne prijetnja.

PRIZNANJE „KRUNOSLAV SUKIĆ“ MIROTVORNA ŠKOLA namijenjena je školskim zajednicama koje upućuje svoje učenike i djelatnike upravo na taj smjer. 

Priznanje se sastoji od diplome te studijsko-edukatvinog posjeta Osijeku/nekom drugom području u Hrvatskoj za 20 učenika i nastavnika. Studijsko putovanje koje nagrađena škola dobiva financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarsvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zaklada Evens i Grad Osijek.

Javni natječaj za Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA traje od 5. rujna - 15. studenoga svake godine. Objava dobitne škole je 9. prosinca povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Prema propozicijama natječaja nominacije koje su ušle u izbor prenose se u naredna dva godišnja ciklusa.

Reportaže s nagradnih studijskih posjeta možete pogledati na  http://krunoslav-sukic.centar-za-mir.hr/video-galerija/

 

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2016

 

Lauret je Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Priznanje je dodjeljeno učenicima, nastavnicima i suradnicima Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

 

Rasli zajedno i naučili živjeti različitosti!

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nalazi se u srcu Gorskog kotara, a s radom je započela 1785. godine. Povezanost škole s područnim školama i većim središtima je otežana, prometna povezanost naselja moguća je jednom dnevno, a u neka se može doći isključivo osobnim automobilom. Od ukupno 266 učenika škole, 85 je putnika, a od ukupno 44 učitelja i stručna suradnika, 31 putuje na svoje radno mjesto. Školu karakterizira nacionalna raznolikost, 45% učenika srpske je nacionalnosti, 55% hrvatske, a isti je omjer među učiteljima. Omogućena je izborna nastava za srpsku nacionalnu manjinu, učenici i njihovi roditelji ovakav oblik nastave prepoznaju kao poticaj u odrastanju njihove djece te ju u nekim područnim školama odabiru pohađati i učenici hrvatske nacionalnosti.

Vizija škole koju odabiru i na kojoj učitelji i učenici OŠ I.G.Kovačić Vrbovsko temelje svoj odgojno –obrazovni rad  tolerancija je za različitosti, nenasilno rješavanje sukoba te znanje.

Ostvaruju ju kroz nastavni program te razne projekte i programe. Raspršenost škola, putovanje i različitost,  iskustva su koja su ih povezuju i osnažuju u radu jer im pristupaju kao prilici za dodatne dimenzije kvalitetnog rada u odgojno – obrazovnom procesu. Posebno ulažu napore kako bi pridonijeli osjećaju sigurnosti, snage i slobode svojih učenika, njihovih roditelja i učitelja škole unutar nastavnog procesa, ali i u cjelokupnoj lokalnoj zajednici prožetoj šarolikošću stavova i uvjerenja.

Programe koje škola provodi usmjereni su sveobuhvatnom i proaktivnom pristupu podržavanja mira i nenasilja, kao što su:

projekt „ Ćirilica i latinica jedinstvo različitosti“ u  sklopu  kojega učenici uče ćirilično pismo u osnovnim školama nevezano uz nacionalnu pripadnost;

izborna nastava triju vjeronauka - katolički, pravoslavni i baptistički uz suradnju vjeroučitelja koja je rezultirala zajedničkim obilaskom svetišta i objavom publikacije koja ističe vrijednost i značaj zajedničke (katoličke i pravoslavne) sakralne baštine "Sakralna baština našeg kraja"; 

školski medijacijski centar radi sedmu godinu, a osim učitelja medijatora-instruktora, stručno usavršavanje prošli su svi učitelji, educirani su učenici medijatori te njihovi roditelji;

programi prepoznavanja i nenasilne obrane u situaciji fizičkog nasilja, kao i  prevencije nasilja u mladenačkim vezama za učenike sedmih i osmih razreda u kojem istražuju kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju i odnose; 

program kreativne socijalizacijske skupine koji se provodi s učenicima i  roditeljima iz rizičnih obitelji radi jačanja klime poticajne za zdravo odrastanje;

unazad godinu dana pokrenuto je desetak aktivnosti pod zajedničkim zajedničkim nazivom "Putovima prijateljstva" kojima se potiče učenike na uvažavanje različitosti, toleranciju, povezanost različitih kultura i međusobno bolje upoznavanje;

povezali su se sa školama iz Slovenije, Srbije i Rusije, radili su na upoznavanju zemalja engleskog govornog područja ("3E = Explore and Enjoy in English") i na osvještavanju problema Afrike ("Škole za Afriku");

kroz projekt "MIGRANTS: THEN AND NOW" poticali su učenike na istraživanje vlastitih obiteljskih stabala u kontekstu migracije s ciljem razvoja tolerancije prema drugim kulturama;

uspješno sudjeluju u kvizu znanja – Domovina RH.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko pokazuje kako je mala škola u brdima Gorskog kotara samo naizgled izolirana jer svojim djelima, aktivnostima i projektima seže izvan granica svoje županije, države pa čak i na druge kontinente. Primjer je kako je njega vlastite baštine i produbljivanje znanja o sebi i drugima domoljublje koje u sebi čuva mjesto  za toleranciju, upoznavanje i prijateljstvo s drugim kulturama. Pravi je primjer MIROTVORNE ŠKOLE!

 

Učenici i učenice oš I.G. Kovačić na nagradnoj posjeti Osijeku i Vukovaru, travanj 2017.

 

 

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015

 

Laureat Ekonomska i turistička škola Daruvar

 

 Izvrsni u struci -  angažirani građani – dobri ljudi!

 

Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2015 dodijeljeno je učenicima, nastavnicima i suradnicima Ekonomske i turističke škole Daruvar za poticanje odgoja za mir, nenasilje i suradnju te solidarno i uključivo sudjelovanje u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Ekonomska i turistička škola  jedna od najstarijih srednjih škola u Daruvaru. Preko 400 učenika u 19 razreda dolaze iz  Bjelovarsko – bilogorske i Požeško – slavonske županije, veliki broj učenika je porijeklom iz BiH i sa Kosova, školu pohađaju učenici češke i srpske nacionalne manjine. Škola izučava za više zanimanja: ekonomist, hotelijersko-turistički i agroturistički tehničar, prodavač, kuhar i konobar. Izvrsnost u obrazovanju za ta zanimanja potvrdili su nizom nagrada na državnoj i međunarodnoj razini.

No, Ekonomska i turistička škola Daruvar svoje učenike istovremeno odgaja, obrazuje i oprema i za angažiran život u zajednici – potiče aktivno uključivanje mladih u lokalnu zajednicu promičući mir, solidarnost, suradnju i toleranciju među različitim dionicima društva, etničkim i interesnim skupinama.

Kroz niz suradničkih projekata s organizacijama civilnoga društva, institucijama, međunarodnim organizacijama te sudjelovanjem u građanskom odgoju i obrazovanju, učenici i nastavnici Ekonomske i turističke škole kontinuirano unapređuju razumijevanje demokracije i temeljnog koncepta ljudskog dostojanstva, slobode i prava, uče, promišljaju i sudjeluju u unapređivanju lokalne samouprave (Škola ljudskih prava, Model međunarodnog kaznenog suda, Projekt za bolji grad).

O nasilju uče kroz sjećanja na tragično iskustvo holokausta u ljudskoj povijesti, kao i o povijesnom razumijevanju borbe protiv fašizma i antisemitizma (projekti Šafran- sadanja žutih šafrana, izložba Anna Frank – povijest za budućnost  te Šetnja sjećanja  povezuju učenike diljem Hrvatske i Europe na temu percepcije spomenika i povijesti). Zatim, prorađuju teme nasilja među mladima, ženama, u obitelji i putem elektroničkih medija te sudjeluju u preventivnim kampanjama (Nasilje ostavlja tragove, Zvoni za nenasilje, Muško NE nasilju nad ženama, Zašto samo promatramo).  Učenici imaju prilike promišljati vrijednosti i upoznati vještine potrebne za dijalog, nenasilnu komunikaciju, upravljane sukobom  i nenasilne društvene promjene (sudjeluju na ljetnoj Školi mira, uče o češkoj manjini u povijesti svog zavičaja).

Istovremeno djelima solidarnosti – volontiranjem u udrugama i ustanovama (Pučka knjižnica, Dom za stare i nemoćne, Crveni križ, Udruga invalida i druge) i humanitarnim aktivnostima pokazuju brigu o potrebitima.

Priča o Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar nas ohrabruje jer govori o osnaživanju koje proizlazi iz sinergije osobnog razvoja s radom za opće dobro. Radeći za opće dobro mladi ljudi postaju samosvjesni,  razvijaju  svoje potencijale za suosjećanje, za hrabrost, za kreativnost i za mudrost, dobivaju znanja i vještine, povezuju se s drugima i rade ono što ih ispunjava i čini zadovoljnima i radosnima!  Izvrsni u struci - angažirani građani – dobri ljudi!

U Ekonomskoj i turističkoj školi  Daruvar na tom putu zajedno koračaju nastavnici, učenici i brojni suradnici. To ovim Priznanjem želimo proslaviti!

 

 Mario Volgemut i  Ivana Komljenović, učenici 3. razreda, Radmila Frantal,  koordinatorica za Građanski odgoj i obrazovanje, Dinka Ivanović, ravnateljica Ekonomske i turističke škole Daruvar na svečanoj dodjeli Priznanja, 9. prosinca 2015, Hrvatsko narodno kazalište Osijek

Govor gđe. Dinke Ivanović možete vidjeti ovdje            

Govor gđe. Radmile Frantal možete vidjeti ovdje

 

 

NOMINACIJE

Odbor mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ je primio ukupno 30 vrijednih nominacija za 12 osnovnih i 6 srednjih škola iz 13 županija, te ima tešku zadaću pri odabiru.

Prema propozicijama natječaja nominacije koje su ušle u izbor prenose se u naredna dva godišnja ciklusa.

Ohrabruje kako školske zajednice sebe razumijevaju mirotvornima i mironosnima.

Svaka od predloženih škola ima višegodišnje usmjerenje prema razvijanju odgoja za nenasilje, aktivno građanstvo, solidarnost i suradnju. Na taj način škola postaje zajednica koja je aktivna u životu svoje lokalne sredine - mirotvorna. Aktivnosti i programi su u jednom dijelu slični kod većine škola– dio nacionalnih ili međunarodnih projekata, ali svaka škola ima svoju specifičnost – koja odgovara kreativnom odgovoru na potrebe, okruženje i kapacitete. Prepoznajemo i veliku ulogu posebno motiviranih i posvećenih nastavnika, ravnatelja i pedagoga. Ohrabruje suradnja škola s organizacijama civilnoga društva, različitim institucijama, lokalnim upravama i drugim školama te sudjelovanje u međunarodnim projektima i razmjenama.

Želimo  da u tome ustraju i rastu i dalje!

Da bi im u tome bili podrška, pokrenuli smo inicijativu Forum MIROTVORNA ŠKOLA kako bi stvarali prilike za susrete, razmjenu i suradnju! Prvi Forum MIROTVORNA ŠKOLA održan je u Osijeku 1. rujna 2017. Sudjelovalo je 16 škola iz osam županija.

 

NOMINIRANE ŠKOLE

 

OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Ogulin - predlagatelj: učiteljsko vijeće (2015)

OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac - predlagatelj: učiteljsko vijeće (2015)

OŠ kralja Tomislava Našice - predlagatelj: Vlatka Zahirović prof., ravnateljica (2015)

OŠ Tina Ujevića, Zagreb – predlagatelj:J asmina Hamer, ravnateljica (2015)

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko - predlagatelj: ravnatelj Anton Burić, prof. (2015)

OŠ Drago Gervais, Brešca - predlagatelj: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje županije Primorsko-goranske (2015)

OŠ Stjepan Radić, Metković - predlagatelj: školski odbor (2015)

OŠ Petra Perice, Makarska - predlagatelj: ravnateljica Renata Gudelj (2015)

OŠ Mertojak, Split - predlagatelj: Sanja Gavrančić, pedagoginja (2015)

OŠ Mate Lovraka Kutina - predlagatelj: Ivanka Tomić dipl.kateheta, vjeroučiteljica (2015)

OŠ Stjepana Bencekovića, Horvati – predlagatelj: učiteljsko vijeće (2015)

OŠ Šime Budinića Zadar – predlagatelj: dr. Dario Vučenović (2015)

Srednja ekonomska i turistička škola Daruvar - predlagatelj: nastavničko vijeće (2015)

Prva riječka hrvatska gimnazija - predlagatelj: nastavničko vijeće (2015)

Srednja škola Čakovec - predlagatelj: nastavničko vijeće (2015)

Srednja škola Dalj - predlagatelj: općina Erdut (2015)

Srednja škola Pregrada – predlagatelj: VIMIO doc.dr. Gordana Bujišić, predsjednica (2015)

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka – predlagatelj: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje PGŠ (2015)

OŠ Ljudevit Gaj, Mihovljan - predlagatelj: Alen Vokas, ravnatelj (2016)

Graditeljsko geodetska škola Osijek - predlagatelj: nastavničko vijeće (2016)

Srednja škola Novi Marof - predlagatelj: Marina Bukal Pofuk, pedagoginja (2016)

OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske toplice - predlagatelj: Goranka Štefanić, ravnateljica (2016)

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok - predlagatelj: Božica Šarić (2016)

Ekonomska i upravna škola Osijek - predlagatelj: nastavničko vijeće (2016)

Ekonomska škola Vukovar, predlagatelj - Ksenija Jovičić, nastavnica pravnih predmeta (2016)

Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek - predlagatelj: Gordana Popović, pedagoginja (2016)

Gospodarska škola Varaždin - predlagatelj: nastavničko vijeće (2016)

Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar - predlagatelj: nastavničko vijeće (2016)

Srednja škola Delnice, predlagatelj - Jasminka Lisac, prof.hrv.jezika (2016)

Medicinska škola Osijek, predlagatelj - Nada Grujić Tomas, pedagoginja (2016)