O nagradi

OBJAVLJUJEMO JAVNI POZIV za nominacije za mirovnu Nagradu i priznanja „Krunoslav Sukić“ 2021. Nominacije se primaju od 5. rujna do 5. studenoga 2021. Nominirati znači prepoznati i iskazati zahvalu za mirotvorne napore! Recite svoje DA održivom miru i razvoju, NOMINIRAJTE!

Nagrada i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2021.

Javni natječaj je otvoren od 5. rujna do 5. studenoga 2021.

Nagrada i priznanja „Krunoslav Sukić“ su namijenjeni pojedincima, organizacijama i institucijama za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja u Hrvatskoj i njenom okruženju te uključuje i inicijative iz zemalja Zapadnog Balkana koje imaju utjecaj na izgradnju mira u Republici Hrvatskoj.

Kategorije:

Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić” Nagradu čine plaketa-zahvalnica te novčani iznos od 5.000, 00 HRK. Obrazac možete preuzeti ovdje

Priznanje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava “Krunoslav Sukić” Priznanje čini plaketa - zahvalnica. Obrazac možete preuzeti ovdje

Priznanje “Krunoslav Sukić” KNJIGA GODINE 2020./2021.g Priznanje čini plaketa - zahvalnica. Obrazac možete preuzeti ovdje

Priznanje “Krunoslav Sukić” MIROTVORNA ŠKOLA Priznanje čine plaketa-zahvalnica te nagradna šestodnevna edukativno-studijska posjeta grupe učenika/ca i nastavnica nagrađene škole Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi. Obrazac možete preuzeti ovdje

Predlagati mogu fizičke i pravne osobe.

Nominacije dostaviti zaključno s 5. studenim 2021. na prijava-nagrada@centar-za-mir.hr ili poštom na adresu Centar za mir, nenasilje i ljudska prava –Osijek, Trg A. Šenoe 1, 31000 Osijek

Kontakt: Natalija Havelka: nagrada@centar-za-mir.hr; +385 91 619 4 880

Odabir dobitnika/ice Nagrade i priznanja provodi Odbor Nagrade "Krunoslav Sukić" imenovan od strane Upravnog odbora Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, a u skladu s Pravilnikom o kriterijima, uvjetima i postupku o dodjeli nagrade i priznanja. Pravilnik je dostupan ovdje.

Odluka o izboru dobitnika/ica biti će javno objavljena na ovoj internetskoj stranici i internetskoj stranici Centar za mir: www.centar-za-mir.hr

Nagrada i priznanja se dobitnicima/ama se uručuje 10. prosinca u Osijeku povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.


Detaljnije informacije

NAGRADA ZA PROMICANJE MIROTVORSTVA, NENASILJA I LJUDSKIH PRAVA "KRUNOSLAV SUKIĆ" namijenjena je pojedincima/kama za njihovo djelovanje u Republici Hrvatskoj, odnosno za djelovanje koje ima utjecaj na izgradnju održivog mira i kulture nenasilja u Republici Hrvatskoj i njenom okruženju, zemljama Zapadnog Balkana. Nagrada je priznanje za ustrajan, hrabar i uključiv otpor nasilju, za primjenu nenasilnih metoda u zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda, transformaciji društvenih sukoba i prijepora te za poticanje kreativnih, solidarnih i suradničkih odgovora na prijetnje miroljubivom održivom razvoju.

Nagradu čine plaketa-zahvalnica te novčani iznos od 5.000, 00 HRK.

Autor likovnog rješenja plakete Nagrade je prof.dr.sc. Ivan Doroghy, profesor grafičkog dizajna na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za prijavu je obavezna sljedeća dokumentacija: popunjen prijavni obrazac, životopis kandidata, dvije pisane preporuka.

Prijavni obrazac za Nagradu može se preuzeti ovdje.


PRIZNANJA

PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" ZA PROMICANJE MIROTVORSTVA, NENASILJA I LJUDSKIH PRAVA namijenjeno je pojedincima/kama, organizacijama, društvima, građanskim i drugim inicijativama koje u Hrvatskoj i njezinu okruženju, zemljama Zapadnog Balkana promiču mirotvorstvo, nenasilje i zaštitu ljudskih prava: za njihov otpor nasilju; za primjenu nenasilnih metoda u zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda, rješavanju društvenih sukoba prijepora kao i za kreativne pristupe i postignuća u izgradnji održivog mira u lokalnoj zajednici; putem društveno angažirane umjetnosti; poticanjem društvenog, ekumenskog i međureligijskog dijaloga; nenasilnim akcijama i sl.

Priznanje čini plaketa - zahvalnica.

Za prijavu je obavezna sljedeća dokumentacija: popunjen prijavni obrazac, životopis kandidata ili opis inicijative/organizacije, najmanje jedna pisana preporuka.

Prijavni obrazac za Priznanje može se preuzeti ovdje

PRIZNANJE KNJIGA GODINE "KRUNOSLAV SUKIĆ" 2020./2021.dobivaju autori/ce knjige objavljene u HR ili u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana koja se ističe svojim doprinosom stvaranju ozračja boljeg razumijevanja i motivacije za mirotvorstvo, nenasilno djelovanje, zaštitu i promociju ljudskih prava i razvoj civilnoga društva.

Priznanje čini plaketa - zahvalnica.

Za prijavu je obavezna sljedeća dokumentacija: popunjen prijavni obrazac, jedna pisana preporuke.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" MIROTVORNA ŠKOLA je uvedeno 2015 g., za osnovne i srednje škole koje promiču odgoj za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života i održivog razvoja svoje školske i lokalne zajednice.

Priznanje Mirotvorna škola se sastoji od plakete-zahvalnice te šestodnevnog edukativno-studijskog posjeta skupine učenika/ca i nastavnica nagrađene škole Osijeku.

Za prijavu je obavezna sljedeća dokumentacija: popunjen prijavni obrazac, opis škole, najmanje jedna pisana preporuka.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.


Odbor Nagrade: Goran Božičević, Katarina Kruhonja, Zoran Pusić, Otto Raffai, Franka Sukić i Davor Špišić.

Odluka o izboru dobitnika/ica biti će javno objavljena na ovoj internetskoj stranici i internetskoj stranici Centar za mir: www.centar-za-mir.hr


Nagrada i priznanja će biti uručene dobitnicima/a u Osijeku, 10. prosinca povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.


O Nagradi

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek je 2009. godine utemeljio nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u čast jednog od svojih osivača, mirovnog aktivista i humaniste Krunoslava Sukića čije je obrazovanje, znanje i djelovanje bilo motivirano prepoznavanjem i uvažavanjem dostojanstva, integriteta i prava svakog čovjeka, pa i šire - svakog živog bića i svega stvorenoga. Bio je prigovarač savjesti. On reprezentira javno malo poznate i priznate muškarce i žene koji su, unatoč ratu i u ratu te u ovakvim teškim, gotovo zbunjujućim tranzicijskim vremenima, činili i čine sve što je njima moguće da kao društvo i politička zajednica nenasilnim metodama napredujemo prema pravednijem, demokratskom društvu - gdje će pojedinci i zajednica imati prostor za razvijanje svojih kreativnih potencijala ali ne na štetu drugoga i bez straha od drugoga – nego da njegujući solidarnost i suradnju njegujemo, održavamo i unapređujemo mir.

Nagrada i priznanja „Krunoslav Sukić“ su namijenjeni pojedincima, organizacijama i institucijama za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja u Hrvatskoj i njenom okruženju te uključuje i inicijative iz zemalja Zapadnog Balkana koje imaju utjecaj na izgradnju mira u Republici Hrvatskoj.

Dodjeljivanjem nagrade i priznanja želimo pridonijeti vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja. Vjerujemo kako proslava i zahvala za djelovanje za zajedničko dobro ohrabruje pojedince/ke da svoju građansku političku moć pokrenu u korist pozitivnih društvenih promjena.

Tijekom proteklih dvanaest godina ova, prva mirovna nagrada u Hrvatskoj, postala je prepoznatljivo mjesto okupljanja, proslave i ohrabrenja. Njezin ugled leži u bogatstvu izvrsnosti i posvećenosti njenih dobitnika i dobitnica koji dolaze iz jedanaest županija, uključujući najistočniju, vukovarsko-srijemsku i južnu, dubrovačko-neretvansku te iz regije i Europe. Nagrada ima nacionalni, regionalni pa i međunarodni doseg. Nagradu predstavljamo kao „zajedničko tlo“ – zajednička je posvećenost miroljubivom društvu iako se laureati na više načina razlikuju i dolaze iz različitih društvenih slojeva, grupa i generacija. Odnosno, to je vizija koju mi ljudi koji koordiniramo poslovima održavanja Nagrade želimo ostvarivati.