O nagradi

Na javni poziv za Nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ 2019. pristiglo je 28 vrijednih nominacija! Dobitnicima i dobitnicama ćemo zahvaliti 12. prosinca u 12 sati u svečanoj sali Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku! Ovogodišnja tema radnog i svečanog dijela proslave je Kako učimo o miru!? Događaje ćemo oglasiti putem fb stranice. Dobrodošli! (iz)Gradimo mir zajedno! ZAHVALIMO I PROSLAVIMO!

O Nagradi 

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek je 2009. godine utemeljio nagradu i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u čast jednog od svojih osivača, mirovnog aktivista i humaniste Krunoslava Sukića čije je obrazovanje, znanje i djelovanje bilo motivirano prepoznavanjem i uvažavanjem dostojanstva, integriteta i prava svakog čovjeka, pa i šire - svakog živog bića i svega stvorenoga. Bio je prigovarač savjesti. On reprezentira javno malo poznate i priznate muškarce i žene koji su, unatoč ratu i u ratu te u ovakvim teškim, gotovo zbunjujućim tranzicijskim vremenima, činili i čine sve što je njima moguće da kao društvo i politička zajednica nenasilnim metodama napredujemo prema pravednijem, demokratskom društvu -  gdje će pojedinci i zajednica imati prostor za razvijanje svojih kreativnih potencijala ali ne na štetu drugoga i bez  straha od drugoga – nego da njegujući  solidarnost i suradnju njegujemo, održavamo i unapređujemo mir.

Nagrada i priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava "Krunoslav Sukić" dodjeljuju se za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja.

Dodjeljivanjem nagrade i priznanja želimo pridonijeti vidljivosti solidarnog, dosljednog, posebno kreativnog i hrabrog djelovanja pojedinaca i pojedinki u sprječavanju nasilja, umanjivanju društvenih nepravdi te građenju demokratskog društva utemeljenog na kulturi nenasilja. Vjerujemo kako proslava i zahvala za djelovanje za zajedničko dobro ohrabruje pojedince/ke da svoju građansku političku moć pokrenu u korist pozitivnih društvenih promjena.

 

 Javni natječaj je otvoren od 5. rujna do 5. studenoga tekuće godine (2019.)!

 

NAGRADA

NAGRADA ZA PROMICANJE MIROTVORSTVA, NENASILJA I LJUDSKIH PRAVA "KRUNOSLAV SUKIĆ" namijenjena je pojedincima/kama za njihovo djelovanje u Republici Hrvatskoj. Nominirani ne moraju biti građani RH.

Nagradu čine plaketa-zahvalnica te novčani iznos od 5.000, 00 HRK.

Autor likovnog rješenja plakete Nagrade je gosp. Ivan Doroghy, profesor grafičkog dizajna na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavni obrazac za Nagradu može se preuzeti ovdje.

 

 

PRIZNANJA

PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" ZA PROMICANJE MIROTVORSTVA, NENASILJA I LJUDSKIH PRAVA namijenjeno je pojedincima/kama, organizacijama, društvima,  građanskim i drugim inicijativama za pružanje otpora nasilju te njihovom zalaganju za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, zaštiti i promicanju ljudskih prava i mirotvorstva: u lokalnoj zajednici; putem društveno angažirane umjetnosti; poticanjem društvenog,  ekumenskog i međureligijskog dijaloga; nenasilnim akcijama i drugim načinima nenasilnog društvenog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

Priznanje čini plaketa - zahvalnica.

Prijavni obrazac za Priznanje može se preuzeti ovdje.

 

PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" ZA KNJIGU GODINE dobivaju autori/ce knjige objavljene u HR koja doprinosi stvaranju ozračja boljeg razumijevanja mirotvorstva, nenasilnog djelovanja, ljudskih prava i civilnoga društva.

Priznanje čini plaketa - zahvalnica.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

 

PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" MIROTVORNA ŠKOLA je uvedeno 2015 g., za osnovne i srednje škole koje promiču odgoj za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

Priznanje Mirotvorna škola se sastoji od plakete-zahvalnice te sedmodnevnog edukativno-studijskog posjeta skupine učenika/ca i nastavnica nagrađene škole Osijeku.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.


Predlagati mogu fizičke i pravne osobe.

Za prijavu je obavezna sljedeća dokumentacija: popunjen prijavni obrazac, životopis kandidata, najmanje jedna pisana preporuka.

Odabir dobitnika/ice Nagrade i priznanja provodi peteročlani Odbor Nagrade "Krunoslav Sukić" imenovan od strane Upravnog odbora Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, a u skladu s Pravilnikom o kriterijima, uvjetima i postupku o dodjeli nagrade i priznanja. Pravilnik je dostupan ovdje.

 

Odbor Nagrade:

Goran Božičević, Dragutin Hedl, Katarina Kruhonja, Zoran Pusić, Lana Mayer, Otto Raffai i Franka Sukić.

Odluka o izboru dobitnika/ica biti će javno objavljena na ovoj internetskoj stranici i internetskoj stranici Centar za mir: www.centar-za-mir.hr

Nagrada i priznanja se dobitnicima/ama se uručuje 12. prosinca u Osijeku povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

 

Sva pitanja koja imate, molim uputiti na nagrada@centar-za-mir.hr

Za dodatne informacije Katarina Kruhonja - mob. 092 135 0008

 


Kroz ovih deset godina Nagrada je postala prepoznatljivo mjesto okupljanja radi zahvale, ohrabrenja i proslave. Na svečanost dodjele Nagrade dolaze gosti iz cijele Hrvatske, regije i međunarodno.

Ugled koji je do sada stekla Nagrada u Hrvatskoj i regiji leži u bogatstvu izvrsnosti i posvećenosti njenih dobitnika i dobitnica. Oni/one dolaze iz različitih zemljopisnih krajeva Hrvatske, do sada su Nagrada i Priznanja dodijeljena dobitnicama i dobitnicama iz osam županija, uključujući najistočniju, vukovarsko-srijemsku i najjužniju, dubrovačko-neretvansku. Također, iz različitih su područja djelovanja –  poslijeratna izgradnja mira i oporavak te jačanje međuetničkog povjerenja u ratom razorenim zajednicama (Vukovar, Tenje, Drniš), prava civilnih žrtava rata, dijalog braniteljskih udruga i organizacija civilnoga društva oko procesa suočavanja s prošlošću, integracija Romske zajednice, međureligijski dijalog, nenasilno djelovanje i obrazovanje za demokraciju i mir, građanski i studentski aktivizam za očuvanje javnog dobra, odnosno prava na besplatno obrazovanje… istražno novinarstvo….rad na ratnim traumama, antiratno i mirovno djelovanje…

Pogledajte reportaže s godišnjih dodjela Nagrade i našoj videoteci!

 

Pogledajte tematski broj časopisa KULTURA MIRA: TKO SU NAMA MIROTVORCI - objavlje povodom desete obljetnce Nagrade - sadrži priloge laureata i o laureatima: ovdje