Dijaloški forum

Dijaloški forum mirovne Nagrade “Krunoslav Sukić” smo pokrenuli jer nas brine konstantno sužavanje javnog i političkog dijaloškog prostora, a uz rastući trend polarizacije i isključivosti po ideološkoj / svjetonazorskoj osnovi u hrvatskom društvu. Držimo to ozbiljnim deficitom koji demokraciju pretvara u njenu iskrivljenu sliku (opstrukcija vlasti umjesto kreativne kritike i demokratske utakmice), pogoduje eskalaciji nasilja na koju upozorava sve češći govor mržnje u javnom prostoru s jedne strane, te apatija zbog nepovjerenja u politiku i demokraciju, s druge.

Doprinos promjeni želimo dati stvaranjem okruženja i prilika za dijalog kako bi pridonijeli usmjeravanju kreativne energije na suradničko iznalaženje rješenja, odnosno traganju za temeljem zajedništva koje će biti dostatno za politički pluralizam i život koji uvažava različitosti.

Oslanjamo se pri tomu na bogatstvo uvida, znanja i društvenih mreža iz kojih dolaze laureati i prijatelji Nagrade.

Na taj nas korak inspirira i naslijeđe mirovnog rada i osobe po kojoj Nagrada nosi ime. Naime, Krunoslav Sukić, zajedno s drugim mirovnim aktivistima/cama poticao je i sudjelovao u javnom dijalogu oko potrebe mirnog završetka rata i mirnog povratka prognanika kada je to, u još ratnim okolnostima, izgledalo neprihvatljivo, opasno za nacionalnu sigurnost ili bar suludo.

Nastojimo Dijaloški forum mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ održavati barem jednom godišnje, uz godišnji ciklus mirovne Nagrade, a o temi od aktualnog društvenog značenja u Hrvatskoj.

Kao što nema smisla niti razloga rad na miru odlagati do završetka rata, s dijalogom ne treba čekati do eskalacije nasilja i isključivosti.

 

 

DIJALOŠKI FORUM 2017 : "Ljudi grade mir / nemir"

Osijek, 6. prosinca 2017., Dvorana J.J. Strossmayera na Visokom evanđeoskom Teološkom učilištu

Ove godine Dijaloški forum mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ vežemo uz obilježavanje 25 godina djelovanja Centra za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek.

Odlučili smo za tu priliku pozvati niz izuzetnih sugovornica/ka koji u različitim područjima djelovanja - u znanosti, obrazovanju, religiji, medijima te kroz građanski aktivizam – promiču i zalažu se za humanije društvo bez nasilja, za društvenu pravdu, slobodu mišljenja, izražavanja i djelovanja uz uvažavanje drugoga. Njihov dolazak i sudjelovanje primamo kao iskazivanje počasti 25-godišnjim naporima članovima i članicama Centra za mir da doprinose izgradnji mira.

Forumom želimo pridonijeti boljem razumijevanju izgradnje mira i međusobne povezanosti pojavnosti mir-nemir!

Sudionici Foruma su iz svojih, različitih, društvenih i političkih stavova i uloga govorili o mjestima koja ih uznemiravaju i pozivaju na djelovanje – što ih „žulja“ te kako, s tim u vezi, promišljaju mogućnosti dijaloškog djelovanja – na temelju čega, s kim? Kako se nose s tim da i sami unose nemir u svrhu poticanja društvenih promjena. Na koji način mjesta uznemirenja postaju mjesta mogućnosti dijaloga, traženja i nalaženja zajedničkog tla na putu postavljanja temelja miroljubivom društvu.

Sudionici

Nikola Biliškov – znanstvenik, urednik zbornika „Preživljavati usprkos“, Priznanje KNJIGA GODINE 2016. - govorio je o nemiru iz ekološke perspektive: iako misija čovjeka u svemirskim istraživanjima nije bila mirovna, ona nam donose uvide i nemir koji trebamo da bismo se prema našoj planeti i životu na njoj odgovorno ponašali: planeta Zemlja mala točkica u svemiru - samo nju imamo i samo nam je na njoj živjeti - jesmo li toga svjesni?

Boris Pavelić, novinar, autor knjige „Smijeh slobode: uvod u Feral Tribune“, Priznanje KNJIGA GODINE 2015. - otvorio je temu povezanosti unutarnjeg mira/nemira i društvenog te potrebu uvođenja meditativnih tehnika u škole.

Tanja Jakovac, OŠ I. G. Kovačića, Vrbovsko, škola dobitnica priznanja MIROTVORNA ŠKOLA 2016. se nadovezala na oba prethodna izlaganja dijeleći s prisutnima načine na koji u njihovoj školi njeguju unutarnji mir - i miroljubive i prijateljske odnose:  povezanost s prirodom npr., neke tehnike opuštanja; stvaraju vidljiv prostor i jednostavan proces najmlađim učenicima da sami rješavaju svađe/sukobe (kutak za svađanje/mirenje), medijacija; aktivno se odnose prema mogućim izvorima isključivosti, sukoba i zanemarivanja - s obzirom na etničku pripadnost učenika i zajednice te u odnosu na manje razvijene lokalne zajednice s pretežito starijim stanovništvom.

Marijan Gubina, mirovni aktivista, dobitnik Nagrade „Krunoslav Sukić“ 2015. govorio je o svom zalaganju za kulturu mira koja izvire iz osobnog iskustva; o odgovornosti za riječi ako želimo komunikaciju i dijalog te o preprekama dijalogu, zapravo javnom iskazivanju stava koji dolazi od cenzure/autocenzure pojednih novinara/medija. 

Zoran Grozdanov, teolog, društveni aktivist 

Nebojša Zelić,  asistent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, urednici publikacije

 „Vjera u dijalog - Sekularno i religijsko u dijalogu“, nominirana za KNJIGU GODINE 2017.

Njihovo je sudjelovanje na Dijaloškom forumu dalo slojevit doprinos:

Prvo su, ne ističući to posebno, posvjedočili kako je istinski dijalog, na koji su se oni odlučili i na tome radili kroz dvije godine, pridonio da se upoznaju, izgrade međusobno povjerenje i prijateljstvo a da pri tome o mnogim stvarima različito misle - dakle dijalog kao izgradnja povjerenja i prijateljskih odnosa.

Zoran Grozdanov je govorio o potrebi se vjera/religija kod nas u Hrvatskoj "sekularizira" od obožavanja npr. nacije....te da se kao svojim temeljima vrati pravednosti i slobodi i...

Nebojša Zelić je poučno i jednostavno upozorio na nerazumijevanja pojma tolerancije, važnost razumijevanja da se tolerancija/netolerancija može odnositi samo na ponašanje, nikada na osobu.... zašto i kako dijalog.... voljnost za prijateljskim odnosom i dijalog...

Dijana Antunović Lazić, Mladi ujedinjeni u miru, Priznanje „Krunoslav Sukić“ 2016. - prikazala je nastajanje i rad regionalne mreže mladih Mladi ujedinjeni u miru, kao odgovor na posljeratne društvene granice - prepreke komunikaciji, suradnji i uspostavljanju prijateljskih odnosa. 

Goran Božičević, član Odbora Nagrade „Krunoslav Sukić“, mirovni aktivista - tematizirao je pitanje političke snage mirotvorstva te što za njega znači mirovoljubivo društvo;  posebno je bio kritičan na upotrebu pojma "mladi" a iznio zanimljivu ideju o davanju mladima (16-18 godina) moć i odgovornost da donose odluke u vezi javnih proračuna.

Nije donesen ikakav zaključak, no neformalni dogovor oko jednodnevnog radnog sastanka na kome bismo zajedno promislili koncept i plan rada Dijaloškog foruma

U tijeku je transkribiranje razgovora koji ćemo onda sažeto objaviti.

Kroz razgovor vodila i sažetak sačinila Katarina Kruhonja

  

 

Dijana Antunović Lazić, Marijan Gubina, Katarina Kruhonja (moderirala) Zoran Grozdanov, Nebojša Zelić,  Tanja Jakovac, Boris Pavelić, Nikola Biliškov, Goran Božičević

 

 

 

 

 

 

 

DIJALOŠKI FORUM 2016: "Bogaćenje i osiromašivanje kao generatori nasilja u Hrvatskoj"

Osijek, 8. prosinca 2016., Knjižara Nova

Nasilje nije samo fizičko. Koliko ekonomska nejednakost ugrožava sigurnost građana u RH? Radi li se o realnoj opasnosti od eskalacije u fizički sukob i nasilje ili o obaveznim popratnim pojavama društava u EU danas. Panelisi su razgovarali o tome što radimo, što možemo i trebamo raditi po pitanju osiromašivanja većine i bogaćenja manjine u Hrvatskoj danas.Kako promjeniti, transformirati gospodarske i političke odnose? Političkom participacijom, građanskim neposluhom ili novim pristupima. Kojim?

Goran Božičević, član Odbora Nagrade dao je uvodnu riječ i moderirao razgovor.  

Dr.sc. Milan Ivanović, Panon – institut za strateške studije Osijek propitao je temu razumijemo li kapitalizam u kojem živimo.

Damir Jurić, kroničar temu ekonomija bez nasilja - utopija za neupućene? 

O istraživačkom novinarstvu - namjerno opstruiranoj profesiji govorili su Dario Juričan, režiser filma Gazda i Barbara Matejčić, novinarka dobitnica Nagrade "Krunoslav Sukić" 2014.

etičnoj banci kao putokazu za promjene izlagao je Goran Jeras, Zadruga za etično financiranje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJALOŠKI FORUM 2015: Masovne migracije - Hrvatska kao odredište

Osijek, 9. prosinca 2015.g.

Na temu masovne migracije - Hrvatska kao odredište - vjerske zajednice i vjernički odgovori i dileme razgovarali su Luciano Moše Prelević, glavni rabin u Republici Hrvatskoj, prof.dr. Vladimir Dugalić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Mirza ef. Delić, glavni imam, medžlis islamske zajednice Osijek i dr. Petar Kuzmić, Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku.

Razgovor se vodio oko pitanja:

. koji su temelji gostoprimstva u relogijama,

. kako procjenjujete da su se vjernici ponijeli u izbjegličkoj i humanitarnoj krizi

. kako bi vjerske zajednce/vjernici mogli pridonijeti širenju prostora solidarnosti?

 

Razgovor je moderirala Ana Raffai, teologinja i mirovna radnica, dobitnica Nagrade "Krunoslav Sukić" 2012.

Katarina Kruhonja, Mirza ef. Delić, Luciano Moše Prelević, glavni rabin u RH, prof. dr. Petar Kuzmič, prof.dr. Vladimir Dugalić, Ana Raffai