Dijaloški forum

Dijaloški forum mirovne Nagrade “Krunoslav Sukić” smo pokrenuli jer nas brine konstantno sužavanje javnog i političkog dijaloškog prostora, a uz rastući trend polarizacije i isključivosti po ideološkoj / svjetonazorskoj osnovi u hrvatskom društvu. Držimo to ozbiljnim deficitom koji demokraciju pretvara u njenu iskrivljenu sliku (opstrukcija vlasti umjesto kreativne kritike i demokratske utakmice), pogoduje eskalaciji nasilja na koju upozorava sve češći govor mržnje u javnom prostoru s jedne strane, te apatija zbog nepovjerenja u politiku i demokraciju, s druge.

Doprinos promjeni želimo dati stvaranjem okruženja i prilika za dijalog kako bi pridonijeli usmjeravanju kreativne energije na suradničko iznalaženje rješenja, odnosno traganju za temeljem zajedništva koje će biti dostatno za politički pluralizam i život koji uvažava različitosti.

Oslanjamo se pri tomu na bogatstvo uvida, znanja i društvenih mreža iz kojih dolaze laureati i prijatelji Nagrade.

Na taj nas korak inspirira i naslijeđe mirovnog rada i osobe po kojoj Nagrada nosi ime. Naime, Krunoslav Sukić, zajedno s drugim mirovnim aktivistima/cama poticao je i sudjelovao u javnom dijalogu oko potrebe mirnog završetka rata i mirnog povratka prognanika kada je to, u još ratnim okolnostima, izgledalo neprihvatljivo, opasno za nacionalnu sigurnost ili bar suludo.

Nastojimo Dijaloški forum mirovne Nagrade „Krunoslav Sukić“ održavati barem jednom godišnje, uz godišnji ciklus mirovne Nagrade, a o temi od aktualnog društvenog značenja u Hrvatskoj.

Kao što nema smisla niti razloga rad na miru odlagati do završetka rata, s dijalogom ne treba čekati do eskalacije nasilja i isključivosti.

 

DIJALOŠKI FORUM 2016: "Bogaćenje i osiromašivanje kao generatori nasilja u Hrvatskoj"

Osijek, 8. prosinca 2016., Knjižara Nova

Nasilje nije samo fizičko. Koliko ekonomska nejednakost ugrožava sigurnost građana u RH? Radi li se o realnoj opasnosti od eskalacije u fizički sukob i nasilje ili o obaveznim popratnim pojavama društava u EU danas. Panelisi su razgovarali o tome što radimo, što možemo i trebamo raditi po pitanju osiromašivanja većine i bogaćenja manjine u Hrvatskoj danas.Kako promjeniti, transformirati gospodarske i političke odnose? Političkom participacijom, građanskim neposluhom ili novim pristupima. Kojim?

Goran Božičević, član Odbora Nagrade dao je uvodnu riječ i moderirao razgovor.  

Dr.sc. Milan Ivanović, Panon – institut za strateške studije Osijek propitao je temu razumijemo li kapitalizam u kojem živimo.

Damir Jurić, kroničar temu ekonomija bez nasilja - utopija za neupućene? 

O istraživačkom novinarstvu - namjerno opstruiranoj profesiji govorili su Dario Juričan, režiser filma Gazda i Barbara Matejčić, novinarka dobitnica Nagrade "Krunoslav Sukić" 2014.

etičnoj banci kao putokazu za promjene izlagao je Goran Jeras, Zadruga za etično financiranje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJALOŠKI FORUM 2015: Masovne migracije - Hrvatska kao odredište

Osijek, 9. prosinca 2015.g.

Na temu masovne migracije - Hrvatska kao odredište - vjerske zajednice i vjernički odgovori i dileme razgovarali su Luciano Moše Prelević, glavni rabin u Republici Hrvatskoj, prof.dr. Vladimir Dugalić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Mirza ef. Delić, glavni imama, medžlis islamske zajednice Osijek i dr. Petar Kuzmić, Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku.

Razgovor se vodio oko pitanja:

. koji su temelji gostoprimstva u relogijama,

. kako procjenjujete da su se vjernici ponijeli u izbjegličkoj i humanitarnoj krizi

. kako bi vjerske zajednce/vjernici mogli pridonijeti širenju prostora solidarnosti?

Razgovor je moderirala Ana Raffai, teologinja i mirovna radnica, dobitnica Nagrade "Krunoslav Sukić" 2012.