Dodijeljene Nagrada i priznanja za 2013.

Nagrada "Krunoslav Sukić" za 2013.g dodijeljena je Veselinki Kastratović i Barbari Matejčić, Priznanje za promicanje mirotvrostva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici dobio je Đuško Kostić, Priznanje za nenasilnu akciju godine dobila je građanska inicijativa "Srđ je naš" a Priznanje za knjigu godine dobile su dvije knjige - KNJIGOCID - uništavanje knjiga ranih 90-tih, Ante Lešaje te ZRCALO SJEĆANJA-istpavno pamćenje u nasilnu svijetu, Miroslva Volfa.

Nagrada za promicanje nenasilja, mirotvorstva i ljudskih prava “Krunoslav Sukić”

ove godine je dodijeljena dvjema izuzetnim ženama, Veselinki Kastratović i Barbari Matejčić


Veselinki Kastratović - za dvadesetogodišnju hrabru, ustrajnu, ljudsku i profesionalnu posvećenost zaštiti ljudskih prava i poslijeratnoj izgradnji mira u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske.

Iako javnosti slabo vidljiva, neprocjenjiva je vrijednost njezine zauzetosti kojom, prije svega, pridonosi očuvanju ljudskog dostojanstva prognanih i izbjeglih, povratnika, stradalnika i žrtava ratnih zločina. Kao pravnica, monitorica sudskih procesa, istraživačica ljudskih gubitaka ona podržava žrtve i obitelji žrtava u njihovoj potrazi i težnji za otkrivanjem istine o stradanjima. Istovremeno putem javnog zagovaranju u prilog profesionalnog i nepristranog suđenja za ratne zločine pridonosi stvaranju društvenog ozračja i političkog okvira za transformaciju totalitarnog i ratnog u demokratsko i miroljubivo društvo. Čini to nesebično, bez zadrške, unatoč pritisaka, nerazumijevanja ili zlonamjernih napadanja, čini to tako da svojim primjerom i raspoloživošću predstavlja podršku kolegama, udrugama, institucijama i samom procesu. Veselinka hvala ti! 

 

Veselinka Kastratović


Barbari Matejčić - za njezin rijetko viđen primjer angažiranog istraživačkog novinarstva kojim je u posljednjih nekoliko godina propitivala i istraživala teme i procese izrazito značajnih za izgradnju mira.

Svojim istraživanjem i pisanjem čini vidljivim nepriznate nepravde vezane uz društvenu isključenost, nejednakost i negativne posljedice ratnog nasilja, ali i nastojanja koja povezuju ljude prema zajedništvu u solidarnosti. Barbara Matejčić piše o širokom rasponu tema, o svemu što je provocira, što želi sebi i drugima razjasniti, do kojih odgovora želi doći, a ne dobiva ih iz medija. Kada radi postratne teme, obavezno ide na teren i razgovara s ljudima koji povezuju zajednicu, a ne dijele je, pronalazi ljude koji su nepriznate, civilne žrtve rata. Svoj rad opisuje riječima: “Pokušavam ne docirati, ne osuđivati, ne navijati, nego složiti mozaik različitih glasova i slika koji dovoljno govore sami za sebe, daju drugačiju sliku od uobičajenog narativa o ratu.“  Nagradom “Krunoslav Sukić” želimo iskazati koliko cijenimo Vaš rad i reći Vam HVALA i NASTAVITE! 

 

Priznanje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici je  dodijeljeno:


Dušku Kostiću iz Belog Manastira za njegovu predanost osnaživanju Romske zajednice za integraciju putem poticanja redovnog i cijelo-životnog učenja; putem podrške onima u zajednici koji su najranjiviji, posebno mladima, onima bez roditeljske skrbi i siromašnima; putem povezivanja ljudi kroz suradnju i solidarnost kao i putem povezivanja Romske zajednice sa institucijama i lokalnom samoupravom. 

I na kraju, ali nikako ne manje važno: Duško Kostć osnažuje ljude iz svoje zajednice ponajviše  vlastitim primjerom rušenja predrasuda, stalnog učenja i radosti življenja. Dok je većina njegovih vršnjaka iz romske zajednice zbog niskih očekivanja, siromaštva i nedostatka podrške rano odustajala od školovanja, Duško Kostić je učio gdje god mu se pružila prilika: ne samo tijekom redovnog školovanja koje je završio kao magistar primarnog obrazovanja, nego i kroz neformalne radionice, seminare i predavanja iz područja nenasilne komunikacije, organizacije zajednice i rada s volonterima. Sve svoje znanje i vještine te osvjedočenost u osnažujući učinak preuzimanja aktivne uloge za dobro svih u zajednici koristi za osnaživanje, integraciju i uključivanje članova Romske zajednice. Za Duška Kostića se po dobru zna u zajednici, u školama, na fakultetu. Dobitnik je međunarodne (svjetske) studentske mirovne nagrade u Norveškoj 2011.g. Čast nam je dodijeliti mu i Priznanje „Krunoslav Sukić“.


Priznanje  „Krunoslav Sukić“ za nenasilnu akciju za 2013. godinu dodijeljeno je:


Građanskoj Inicijativi „Srđ Je Naš“ za nenasilno,  kreativno, ustrajno i sustavno mobiliziranje, okupljanje i suradnju građana i građanskih udruga u zalaganju za očuvanje javnog dobra i za pravo građana da sudjeluju u odlučivanju kada su u pitanju javna dobra. To je prva inicijativa u RH koja je  referendum o, za lokalnu zajednicu važnom. pitanju uistinu i pokrenula. Okupila je široki spektar udruženih i neudruženih građana: iz kulture, ekologije, civilnih i stručnih uključujući i arhitekte. Desetak udruga je stalno surađivalo, dvjestotinjak volonterki je odradilo preko šest tisuća sati, preko sto uglednih Dubrovčana/ki je izrazilo javnu podršku. Najznačajnije poruke hrvatskoj javnosti inicijative “Srđ je naš”su: (a) građani žele sudjelovati u odlučivanju, (b) građani ne pristaju na netransparentnu spregu krupnog kapitala i političke trgovine (korupcije) na račun javnog dobra, i (c) građani žele razvoj u kojem nema sumnjivog pogodovanja, koji je  u interesu zajednice, s brigom za okoliš, poštujući zakone i uzuse demokratskog načina donošenja odluka.

Zbog zakonskih odredbi odaziv 31% građana i 84% glasova protiv projekta izgradnje golf terena i smještajnih kapaciteta na Srđu nije bilo dovoljno da odluka postane obligatorna. Političkom odlukom aktualnog gradskog vijeća projekt je odobren. Ipak, po svom značaju ova Inicijativa je nadmašila okvire lokalne zajednice - ona je primjer je koji inspirira niz sličnih inicijativa i iz kojeg se uči. Ovim Priznanjem zahvaljujemo na učinjenom i želimo svakoj građanki i građaninu uključenom u ovu inicijativu da razvijaju svoju i zajedničku moć nenasilnog napredovanja prema pravednijem društvu  - time njeguju, održavaju i unapređuju mir.

 

Priznanje „Krunoslav Sukić“ za KNJIGU GODINE 2012./2013. dodijeljeno je dvjema knjigama: 

-          KNJIGOCID. Uništavanje knjiga u Hrvatskoj ranih 90-tih, Ante Lešaje, Profil, SNV, 2012. 

-          ZRCALO SJEĆANJA. Ispravno sjećanje u nasilnu svijetu, Miroslava Volfa, Ex libris 2012. 

 

KNJIGOCID je plod višegodišnjeg temeljitog istraživanja i dugotrajnog rada Ante Lešaje na dokumentiranju uništavanja, isključivanja knjiga na ćirilici te ideološki nepodobnih djela iz knjižnica u vrijeme rata i poraća  - činjenice koje treba iznijeti na svijetlo dana, one se jednostavno ne smiju zataškati - poradi istine, poradi učenja iz vlastite prošlosti i poradi težnje za drugačijom budućnosti – onom bez straha od međusobnog potiranja. Držimo da KNJIGOCID ima potencijal potaknuti te procese, a zasigurno je prilog raspravi oko interpretacije kulturološke i političke paradigme koja je u osnovi tog i takvih fenomena destrukcije. S druge strane, i ne manje važno, ovdje se otvaraju šira pitanja: kako je i na koji način knjigu moguće pojmiti kao univerzalno dobro, a opet kao nešto čem se povijesno funkcija i status neprestano mijenjaju? Konačno, kako uopće razumjeti gubitak dio kulture i povijesti, koji je iz novo definirane i uspostavljene realnosti naprosto ekstrahiran i zaboravljen? 

ZRCALO SJEĆANJA – ispravno pamćenje u nasilnu svijetu, Miroslava Volfa je teološko meditativna knjiga koja nudi promišljanje politike  ispravnoga pamćenja koje otvara prostor opraštanju i pokajanju, odnosno građenju kultura sjećanja koja podržava preobrazbu odnosa od neprijateljstva ka povjerenju. Ispravno pamćenje se, prema autoru, temelji se, na težnji za istinom (govoriti istinito je za kršćane sadržano u zapovijedi ne svjedoči lažno) i suosjećajnosti (pažljivo postupati sa svojim i tuđim ranama). Knjiga je prvenstveno namijenjena vjernicima, kršćanima, no hrabrost govoriti istinito, kao i mudrost te suosjećajnost prema patnji su prirodna nagnuća koja posjeduje svako ljudsko biće (za kršćane/ke slika božanskog karaktera koji je čovjeku darovan). Knjiga Miroslava Volfa sustavno obrazlaže kako ta nagnuća u nama i našim zajednicama oslobađati i odjelotvoriti kako bi, ispravno se sjećajući pretrpljenih ili počinjenih zala,  prekinuli spiralu nasilja i usmjerili se prema izgradnji zajednice (političke i društvene) utemeljene na povjerenju, u kojoj se društvene veze razorene nasiljem, nepravdom i prijevarom obnavljaju.  Takva nam je knjiga potrebna.