Nagradni studijski posjet

U tijeku su pripreme za ovogodišnji studijski posjet nagrađenih škola: Ekonomska škola Vukovar, Srednja škola Delnice i Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića.

Program posjete je s temom "Mir je u našim rukama". Održat će se u Osijeku, Vukovaru i Zlatnoj Gredi od 25. - 30. travnja 2019.