O nagradi

Svečanost dodjele Nagrade i priznanja "Krunoslav Sukić" 2017. održana je u četvrtak 7. prosinca u 11 sati u svečanoj sali HNK u Osijeku. Mirovnu Nagradu za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava "Krunoslav Sukić" 2017 dobila je Lina Budak, odvjetnica i aktivistica za ljudska prava; Priznanje "Krunoslav Sukić" 2017 dobile su Jadranka Brnčić, Ana Raffai i sestra Vesna Zovkić; Priznanje KNJIGA GODINE dobiile su dvije knjige, dva autora: Ivica Đikić za dokumentarni roman o srebreničkom genocidu "Beara" te Nada Glad za biografsku studiju života i djela Franje Starčevića „Goranski mir(ovi)“; Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2017. dobila je oš Huge Badalić Slavonski Brod. Posebno priznanje za podršku i solidarnost s izbjeglicama na granici Hrvatske i Srbije dodjeljena je međunarodnim volonterima No Name Kitchen Šid.

* Autor dizajna plakete Ivan Doroghy
pročitaj više

Nagrada 2017

Mirovna Nagrada za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava "Krunoslav Sukić" 2017.: Lina Budak, odvjetnica i aktivistica za ljudska prava; Priznanje "Krunoslav Sukić" 2017 dobile su Jadranka Brnčić, Ana Raffai i mala sestra Vesna Zovkić, inicijativa protiv politizacije vjere; Priznanje KNJIGA GODINE 2017:Ivica Đikić za dokumentarni roman o srebreničkom genocidu "Beara" i Nada Glad za biografsku studiju života i djela Franje Starčevića „Goranski mir(ovi)“; Priznanje MIROTVORNA ŠKOLA 2017.: Oš Hugo Badalić Slavonski Brod. Posebno Priznanje: međunarodni volonteri No Name Kitchen Šid za solidarnost s izbjeglicama zaustavljenima na granici Srbije i Hrvatske....

pročitaj više

O Krunoslavu Sukiću

Krunoslav Sukić je 1991. godine, zajedno sa nekolicinom intelektualaca okupljenih oko pitanja mogu li ikako pridonijeti prekidu rata, uspostavljanju mirovnog (političkog) rješenja sukoba te građenju trajnog mira i demokracije, sudjelovao u stvaranju ideje i osnivanju Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek. Sukićevi teoretski uvidi, njegov životni put traganja za političkim alternativama one s kojom nije bio zadovoljan i, nadasve, njegovo nagnuće ka razumijevanju, spoznaji, jasnoći i istini bili su vodilje u promišljanju o tome kako odgovoriti na nasilje i kako graditi alternativno zajedništvo.

pročitaj višePohvala

Pohvala laganosti mirotvoraca

preuzmite ovdje (.pdf)

PRIJAVA

Saznaj sve što je potrebno za prijavu i preuzmi prijavni obrazac

PRIJAVA

MIROTVORNA ŠKOLA

Pogledajte video

MIR JE U NAŠIM RUKAMA

Studijski posjet

Pogledajte video

UTEMELJITELJ NAGRADE